• Imre Brugman (groep 2) dropt de tijdcapsule die haar door Eren Balci (groep 7) is aangereikt onder het toeziend oog van de wethouder.

    Dick van der Veen

Epe maakt werk van bomen

EPE In het kader van de nationale Boomfeestdag plantten leerlingen van de Nieuwe Wisselseschool in Epe, samen met wethouder Jan Aalbers, drie bijzondere exemplaren. Een zilverlinde, bijenboom en sierkers.

Dick van der Veen


Ze zijn in zekere zin de voorhoede van de herplant in februari volgend jaar die de Oude Wisselseweg de oude luister terug moet bezorgen. De datum 18 januari 2018 is de buurt een gruwel. Toen ging een deel van dit soort bomen tegen de vlakte dat na de Tweede Wereldoorlog werd aangeplant ter ere van de bevrijding van ons land door Canadese militairen. Als de natuur een beetje meewerkt hebben de zilveresdoorns die straks de grond in gaan tegen de tijd van 75 jaar bevrijding al wat kleur op de wangen. Dat past dan heel mooi bij de feestelijkheden waarin de buurt met graagte participeert. Wie weet zelfs met een leerling van toen die al decennia in Canada woont als getuige. Niet alle bomen gingen op die beruchte januaridag tegen de vlakte: de stabiliteit van de laan was dermate verslechterd dat de gemeente uit veiligheidsoverweging besloot om de alle bomen te rooien. Met een spookstraat als gevolg. De afgelopen maanden werd samen met een klankbordgroep gewerkt aan het herinrichtingsplan met bomen, parkeren en verkeersveiligheid als uitgangspunten.

Lees de uitgebreide reportage komende woensdag in de papieren versie van Veluweland.nl