• Han Verbuijs

Epe-Heerde-Hattem: Kop van Gelderland mogelijk

VELUWE Binnen de provincie Gelderland is de gedachte ontstaan om in de tweede ronde van een proces tot verdere samenwerking tussen gemeenten te komen. Daarbij speelt ook de vorming van een sterke schakelgemeente tussen Apeldoorn en Zwolle. ,,Met zo'n 60.00 tot 70.000 inwoners zou dat met Epe, Heerde en Hattem het geval kunnen zijn", aldus waarnemend burgemeester van Heerde Fred de Graaf. 

,,Doordat de regio's Zwolle en Apeldoorn fysiek naar elkaar toe neigen is zo'n Kop van Gelderland gemeente niet ondenkbaar", houdt De Graaf een slag om de arm.

In het kader daarvan heeft hij de Commissaris van de Koning gevraagd hoe het met de procedure voor zijn opvolging staat. ,,Hoe het ook uitpakt: mijn houdbaarheidsdatum is 1 januari 2019", geeft hij aan. In de komende periode zullen twee Gedeputeerden gesprekken voeren met deelgebieden in Gelderland.

KEUZE Eerder was De Graaf als voorzitter van de Adviescommissie Streekbestuur Gelderland nauw bij herindeling betrokken. Uit die adviezen kwam Zevenaar-Rijnwaarden en Geldermalsen-Neerijnen en Lingewaal voort. ,,Wat deze regio betreft hebben we toen aangedrongen op het maken van een keuze door Heerde. In dat verband is nu de keuze voor de Stedendriehoek gevallen, waarbij we het dagelijks bestuur daar hebben laten weten ook wat de arbeidsregio betreft naar de Stedendriehoek te willen gaan, maar dat vergt wel enige voorbereiding", aldus De Graaf.