• Lex van Lieshout / ANP XTRA

'Epe heeft huishoudboekje op orde'

EPE De jaarrekening 2017 van de gemeente Epe geeft opnieuw een positief beeld over de gemeentelijke financiën. De gemeente heeft het huishoudboekje op orde en de woonlasten kunnen daardoor laag worden gehouden, meldt zij op haar website.

Uit de jaarrekening van 2017 van de gemeente Epe blijkt dat onderaan de streep een positief financieel resultaat van (per saldo) 919.000 euro staat. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de jaarlijkse financiële bijdrage die de gemeenten van het Rijk krijgen.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Bij de volgende begroting voor 2019-2022 bekijken het college en de raad dan in welke mate en hoe dit bedrag ingezet kan worden voor nieuwe initiatieven.

Op donderdag 28 juni wordt de jaarrekening behandeld in de raadscommissie en donderdag 12 juli in de gemeenteraad.