• Wouter van Dijk

Epe gaat verder met PlusOV

EPE De gemeente Epe wil de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV, onderdeel van de Vervoersorganisatie Stedendriehoek, met vier jaar verlengen. Ze heeft voldoende vertrouwen in de verbeterslag na aanvankelijke grote problemen.

Dick van der Veen

Epe maakt met nog acht gemeenten, waaronder Hattem en Heerde, deel uit van de overeenkomst. ,,De stabiliteit en kwaliteit zijn verbeterd. Die is nu gelijk aan het voormalige vervoer per regio taxi", zo laat men weten. Centrale regeling van het jeugdwetvervoer blijkt te werken. Vraagafhankelijk vervoer krijgt recent bij een klanttevredenheidsonderzoek een 7,4 en het routegebonden vervoer een 7,1 als rapportcijfer. Dat was in november voor het geheel nog 5,2.

Het is de bedoeling om op termijn vijf procent structureel aan financiële besparing te bereiken. Toch geeft ook Epe aan dat het leerlingenvervoer, dat dramatisch van start ging, nu nog niet vlekkeloos verloopt en zich nog wel problemen aandienen, alleen veel minder in getal dan daarvoor. Overigens is het de vraag hoe de andere acht gemeenten in het verhaal staan. Uittreding van een of meer van hen zal ook voor Epe gevolgen hebben.