• Kuun Jenniskens

Epe bouw 820 woningen tot 2024

EPE De gemeente Epe bouwt tot 2024 820 woningen. Dat aantal geeft extra mogelijkheden voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Dit staat in de Woningagenda 2016-2020, die een uitwerking is van de Woonvisie 2013.

De agenda is gericht op de voorraad sociale huurwoningen in de komende vier jaar. Daarnaast wordt toegezien op het halen van de taakstelling huisvesting statushouders, op het langer zelfstandig kunnen wonen. De Woningagenda geeft richting aan de huisvesting van jongeren/starters en kleine huishoudens, inclusief statushouders en wil kamerbewoning actief faciliteren. De leefbaarheid in de wijken speelt mee. De woningagenda doet specifieke uitspraken over duurzaamheid en is leidend bij prestatieafspraken met woningcorporaties.