• Dick van der Veen

Epe blijft achter met inzamelen afval

EPE In de gemeente Epe mag dan na het invoeren van de oranje container de hoeveelheid restafval van 257 naar 189 kilo per inwoner zijn gedaald; hiermee is de gemeente binnen de Stedendriehoek nog altijd het 'het stoutste jongetje in de klas'. Reden waarom een Grondstoffenplan is ontwikkeld, wat moet leiden tot maximaal 75 kilo in 2020, 30 kilo in 2025 en minimaal 75 procent scheiding. Dat is nu 66 procent.

Dick van der Veen

Basis van het grondstoffenplan, van afval naar grondstof (VANG) met verve verdedigd door wethouder Jan Aalbers, is het zelf afvoeren door de bewoners van het restafval naar containers op te overbruggen afstand. De grijze container kan dan worden benut voor het verzamelen van karton en oud papier. Hij wil een proef van een jaar in een nader te bepalen wijk/buurt, waarna het beleid voor de hele gemeente zou kunnen gelden.

STATION Voor een raadsmeerderheid is het een station te ver. Voor senioren zou het zelf afvoeren een te grote opgave zijn. Men wil eerst uitgezocht zien of het bestaande systeem kan worden verfijnd. Er bestaat in de gemeente nauwelijks tot geen belangstelling voor de veranderingen. Alle drie bezoekersavonden moesten worden afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Voor de raad een teken dat er veel beter en grondiger met de burger moet worden gecommuniceerd.

De gemeente kreeg bij een klanttevredenheidsonderzoek een cijfer van 7,39 met betrekking tot de afvalstoffen. Voor de VVD is het wegbrengen van restafval ofwel het omgekeerd inzamelen ook niet aantrekkelijk wegens gebrek aan controle. Nieuwe Lijn wijst op het feit van slechts één inspraakreactie, hetgeen er op zou wijzen dat inwoners niet rijp zijn voor een zo drastisch ombuiging van beleid. De financiële prikkel voor de burger ontbreekt in haar optiek. Ze wil dat nog eens goed wordt gekeken naar het contract met Circulus-Berkel.

STEUN Voor het plan op zich is wel waardering. Het beoogt ook het invoeren van een zogenaamde Best-tas, voor textiel, boeken, E-goed en speelgoed. Stilema zou in het ophalen ervan een rol kunnen vervullen wat perspectief biedt voor mensen die moeilijk aan werk kunnen komen. Het zou in z'n totaliteit tot lagere kosten voor de inwoners kunnen leiden. In veel gemeenten werkt men met het systeem Diftar, waarbij mensen een vast tarief betalen en daarnaast een bijdrage die gelieerd is aan de hoeveel afval die men aanbiedt, per chip geregistreerd. Dat geeft wel resultaat, maar onvoldoende om de landelijke doelstellingen te halen. Epe gaat voor het Vang-systeem met een maximale inzet op het inzamelen van grondstoffen en het zelf wegbrengen van restafval, hetgeen elders prima resultaten genereert. Glas kan naar inzamelpunten bij winkelcentra. Er is evenwel vrees dat mensen hun afval gaan mengen en scheiden niet optimaal scoort. Ook bij het voordelig uitpakken plaatst de raad kanttekeningen. Aalbers doet een dringend beroep om er nog eens samen over te denken. Wordt in november vervolgd.