Entree-opleiding Deltion op Oostenlicht

ELBURG Deltion College en Nuborgh College slaan vanaf dit schooljaar de handen ineen en bieden in Elburg een entree-opleiding aan op de locatie Oostenlicht. Deze route slaat een brug tussen vmbo en mbo voor leerlingen die mogelijk geen vmbo-diploma gaan behalen en daarmee het risico lopen om vroegtijdig en ongediplomeerd de school te verlaten.

Afgelopen week hebben Harald Leeuwis, college-directeur van Deltion en Wilco Leeflang, locatiedirecteur van Oostenlicht, onder toeziend oog van opleidingsmanager Karin Hol een samenwerkingsovereenkomst getekend. De opzet van deze samenwerking is dat de leerlingen binnen deze route hun lesprogramma kunnen blijven volgen op Oostenlicht en dat er aan het einde van het traject examinering plaatsvindt door het Deltion College. Leeuwis en Leeflang zijn erg enthousiast over deze samenwerking. Volgens hen gaat het hier om een kwetsbare doelgroep.

LEERLINGEN Leeflang: "Wat is het dan mooi als deze leerlingen in hun vertrouwde omgeving les krijgen en uiteindelijk ook door kunnen stromen naar een niveau 2 opleiding van het mbo." Karin Hol vult aan: "Het is ons gezamenlijke doel om te zorgen voor een goede pedagogische en programmatische aansluiting waarbij leerlingen in een ononderbroken leerweg kunnen overstappen van het vmbo naar het ROC."

Dit cursusjaar starten negen leerlingen op Oostenlicht de entree-opleiding.