• Barry Wensink/BDUmedia

Emst krijgt totaal nieuw centrum

EMST De gemeente Epe gaat de Hoofdweg door Emst herinrichten. In oktober startten diverse nutsbedrijven met de vervanging van kabels en leidingen en vanaf maart 2017 wordt ook de weg aangepakt. Naast het moderniseren en verkeersveiliger maken van de weg voor automobilisten, fietsers en wandelaars, versterkt de herinrichting het dorpskarakter.

De Hoofdweg en het deel dat overloopt in de Vaassenseweg is een karakteristieke weg voor Emst. Ze heeft een verminderde onderhoudsstaat en voldoet niet meer aan de veiligheidsrichtlijnen. Inwoners ervaren de weg nu als onveilig, onaantrekkelijk, oncomfortabel en slecht toegankelijk. Daar gaat de gemeente met de herinrichting wat aan doen.

KARAKTER Een deel van de weg wordt duidelijker ingericht als 'dorpscentrum.'. Er komt een ontmoetingsplein voor de Hervormde Kerk en een horecaplein bij het Hezeplein. Ook de voormalige rouw- en trouwroute voor de Hervormde kerk wordt in ere hersteld met veiligere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. De weg krijgt vanaf het Hezeplein tot ten zuiden van de Hervormde kerk ook een maximumsnelheid van 30 km/u. Door meer een 'centrum' te creëren, vergroot men het dorpskarakter en de leefbaarheid. De maximumsnelheid op de rest van weg blijft 50 km/u.

WEGRECONSTRUCTIE De Hoofdweg komt er in de 30 km/u zone anders uit te zien dan in de 50 km/u zone. Zo krijgt de 50 km/u zone een smalle rood betonnen scheiding op het midden van de weg met een klinkerprint. De 30 km/u zone krijgt licht verhoogde kruisingen. Voor fietsers wordt aan beide zijden van de Hoofdweg een twee meter breed fietspad van rood asfalt aangelegd om het fietscomfort en de veiligheid te verbeteren. Daarnaast worden de belangrijkste fietsoversteken veiliger gemaakt. Op het kruispunt Hoofdweg-Stationsweg kunnen fietsers straks in twee keer oversteken en de rotonde op het kruispunt Hoofdweg-Oranjeweg-Brinkerweg pakt groter en veiliger uit voor fietsers. Parkeren is in de toekomstige situatie alleen nog mogelijk in de langsparkeervakken. De doorgang voor fietsers en mindervaliden blijft hierdoor gewaarborgd. De fietsmaatregelen op de Hoofdweg worden mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie in het kader van het Gelders Fietsnetwerk.

GROEN Het karakter van de Hoofdweg wordt mede bepaald door de bomen langs deze weg. De karakteristieke zomereiken aan de oostkant blijven daarom grotendeels staan. Enkele bomen uit deze bomenrij kan men niet behouden, namelijk wanneer bomen ernstig ziek of beschadigd zijn, of als het noodzakelijk is voor het wegontwerp. Op deze locaties vindt waar mogelijk bomen herplant plaats. De bomen aan de westzijde hebben niet genoeg ruimte om te groeien en verdwijnen.

Ook tijdens de aanleg van de kabels en leidingen kan blijken dat men een enkele boom niet kan behouden. De kabels en leidingen liggen dichtbij boomwortels en door vervanging kunnen wortels beschadigen. Het is dan niet veilig een boom te laten staan.

PLANNEN De plannen voor de Hoofdweg zijn gemaakt in nauwe samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Emster Belang, Ondernemersvereniging Emst, Hervormde kerk Emst, de basisscholen School met de Bijbel en De Sprenge en aanwonenden. De ontwerpplannen zijn daarnaast op twee momenten gedeeld met de Emstenaren tijdens een informatieavond. De gemeente heeft de samenwerking met de klankbordgroep en bewoners als zeer plezierig ervaren.

De nutsbedrijven zijn nu al gestart met de vervanging van kabels en leidingen. De werkzaamheden voor de herinrichting starten naar verwachting vanaf maart 2017 en worden rond december 2017 afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg zoveel mogelijk toegankelijk voor verkeer.