• Gemeente Elburg

Elburger Vestingraad vernieuwd

ELBURG De samenstelling van de Vestingraad van Elburg is gewijzigd en het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe leden benoemd. Ook heeft de Vestingraad haar werkwijze vernieuwd. Wethouder Arjan Klein is enthousiast over de inzet van de betrokkenen: ,,Met de Vestingraad is afgesproken dat zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de Elburger Vesting betreffen. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan een door alle leden breed gedragen 'kijk op de vesting', dat naadloos aansluit bij het onlangs vastgestelde visie-document over de Vesting. Ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking met de Vestingraad, om samen verder te bouwen aan de Vesting."


De Vestingraad speelt een belangrijke rol in de advisering van de gemeente Elburg. Voorbeelden van onderwerpen voor de Vestingraad zijn het verkeer in de Vesting, de inrichting van de openbare ruimte en het beleid rondom evenementen. Een ander voorbeeld betreft de duurzaamheid in de Vesting. Onafhankelijk voorzitter Fenneken Anneveld-Van Wesel hierover: ,,Veel panden in de Vesting hebben een monumentale status. Het plaatsen van zonnepanelen is vaak niet mogelijk. Wij kijken hoe we toch aan de duurzaamheidsambitie kunnen voldoen, bijvoorbeeld door het oprichten van een energiecoöperatie. Natuurlijk heb je te maken met verschillende – soms tegenstrijdige – belangen. Juist dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te kijken naar de gezamenlijke doelen."


Wethouder Klein beaamt dit: ,,De kracht van de Vestingraad zit hem vooral in het samenwerken. Ik ben content met de Vestingraad, ze heeft leden die hun achterban op een goede wijze vertegenwoordigen en tegelijkertijd voor een gezamenlijk eindresultaat gaan."

De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van het wijkcomité, bewoners van het havengebied, het museaal platform, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging, de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en gemeente Elburg.