• Archief BDUmedia

Elburg werkt aan nieuwe Visie op de Vesting

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een herziening van de visie op de Vesting. ,,Daarbij streeft het college naar een maximale betrokkenheid vanuit de samenleving, in en rondom de Vesting." Nu wil het college alle betrokkenen horen over het te voeren proces. Hiervoor heeft het college een ervaren verkenner aangetrokken. Die gaat nu in gesprek met alle partijen, om zo een beeld te schetsen van het gemeenschappelijke vertrekpunt. Verder stelt hij het profiel op van de procesbegeleider voor het vervolgtraject. De gemeenteraad heeft hierover op 5 juli een motie aangenomen.

Volgens wethouder José Oosthoek (EB) heeft het college ingestemd met de voorgestelde aanpak van Hans Bekkers van Nieuw Script: ,,Eerder heeft onze burgemeester met hem samengewerkt. Hij maakt een zeer positieve indruk en wij zijn blij dat hij op korte termijn beschikbaar is. Hans Bekkers gaat nu, in de zomerperiode, met alle partijen in gesprek om zo een goed beeld te vormen van de gemeenschappelijke doelen en het te voeren proces."

Het is de bedoeling dat er in deze verkenningsfase gesprekken volgen met - onder andere - de Vestingraad, het wijkcomité, de WVE, het museaal platform, Horeca, Arent thoe Boecop, de projectgroep en het gemeentebestuur. Mogelijk volgen er meer want de gesprekken zelf kunnen aanleiding geven om (in deze fase) ook met andere partijen of personen in gesprek te gaan.

Hans Bekkers gebruikt de zomerperiode om in overleg te gaan met de afzonderlijke partijen. Hierna levert hij een duidelijk beeld van het gemeenschappelijke doel van de betrokken organisaties en inwoners, de gezamenlijke belangen en de aanvullende belangen van de diverse betrokkenen. Verder geeft hij aan hoe het proces eruit ziet: de stappen die de betrokken partijen willen zetten om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Als laatste heeft Hans Bekkers de opdracht om een profiel op te stellen van een procesbegeleider, voor het proces dat volgt op de verkenning. Het is de bedoeling dat die procesbegeleider eind september 2017 start met de aanpak.