Elburg verhard paden op de begraafplaats Bovenweg

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders wil de schelpenpaden van de begraafplaats aan de Bovenweg in 't Harde vervangen door betonnen wandelpaden. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) is dit noodzakelijk om een goede toegankelijkheid van de begraafplaats te waarborgen: ,,Vanwege het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van januari 2016, lukt het niet om de schelpenpaden onkruidvrij te houden. De toegankelijkheid van de grafvelden voor een rouwstoet komt in het geding. Ook bezoekers die slecht ter been zijn of gebruik moeten maken van een rolstoel zouden hier last van hebben. Met deze maatregel houden we onze begraafplaatsen op het gewenste hoge kwaliteitsniveau."

,,We hebben al goede ervaringen met betonpaden op andere begraafplaatsen. Ook hebben we betonnen paden aangebracht op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats aan de Bovenweg."

De begraafplaats aan de Bovenweg in 't Harde bevat nog een relatief groot aantal schelpenpaden (circa 1755 vierkante meter). De kosten voor het omvormen van de schelpenpaden zijn geraamd op 165.000 euro. Volgens wethouder Henk Wessel heeft deze investering geen invloed op de begraaftarieven: ,,We dekken deze kosten uit de besparingen op het onderhoud en de reserve die we in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Dit nemen we mee in de Meerjaren Programmabegroting 2017-2020 die de gemeenteraad in november bespreekt en vaststelt."