• Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg
  • Gemeente Elburg

Elburg spreekt met inwoners over hulp aan statushouders

ELBURG Zo'n vijftig enthousiaste, betrokken burgers kwamen dinsdag 14 juni naar de inloopavond in 't Huiken over huisvesting en verdere opvang van statushouders, meldt de gemeente Elburg. Op de bijeenkomst waren de burgemeester, wethouders,

beleidsmedewerkers en organisaties als Vluchtelingenwerk, WIEL en het diaconaal platform aanwezig voor gesprek. De aanwezige burgers spraken met hen over het onderwerp dat hen allemaal aangaat: hoe kunnen vluchtelingen met een verblijfsstatus geholpen worden een bestaan op te bouwen in Elburg?

De gemeente gaat dit jaar negentig statushouders huisvesten. ,,De inwoners kwamen met mooie initiatieven om hen onderdak te bieden, te begeleiden en wegwijs te maken in de samenleving. Een mooie avond, waarop de aanwezige burgerkracht goed zichtbaar werd."

Een verslag van deze avond verschijnt binnenkort op www.elburg.nl.