• Archieffoto

Elburg sluit aan in uniforme aanpak drugsoverlast en hennepteelt

ELBURG Burgemeester Frans de Lange van Elburg heeft net als zijn collega-burgemeesters van de Veluwe Noord beleidsregels vastgesteld om beter op te kunnen treden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin vanuit koopwoningen. Volgens De Lange gaat het om het uniformer maken van het beleid: ,,In het nieuwe beleid is het sneller mogelijk om particuliere woningen of lokalen te sluiten. De duur van zo'n sluiting is onder andere afhankelijk van de aangetroffen hoeveelheid drugs en de mate van herhaling."

In 2014 is er al een hennepconvenant afgesloten tussen de gemeenten in Oost-Nederland, het openbaar ministerie, politie en woningbouwcoöperaties. Dit convenant richtte zich alleen op huurwoningen. Hennepteelt en de handel in drugs kunnen (grote) overlast veroorzaken voor de directe omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: brandgevaar, vervuiling, geluidshinder, vandalisme en openbare orde problematiek. Ook kan de handel en productie van drugs gepaard gaan met georganiseerde criminaliteit. Burgemeester Frans de Lange hierover: ,,Het is dus van belang om hennepteelt vroegtijdig op te sporen en tegen te gaan. Daarmee voorkomen we een hoop narigheid in de buurt."

De gemeenteraden van het politieteam Veluwe Noord, bestaande uit de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit als een belangrijke prioriteit opgenomen in hun Integraal Veiligheidsplan. Hennepteelt is de meest bekende vorm van ondermijning. Door vaststelling van de nieuwe beleidsregels is weer een belangrijke stap gezet in de aanpak van illegale hennepteelt.