Elburg is goed op weg met de taakstelling van statushouders

ELBURG De gemeente Elburg is goed op weg met het huisvesten van de statushouders, mensen bij wie de asielaanvraag is toegewezen. ,,Nog voor de zomervakantie voldoet de gemeente Elburg aan de taakstelling van 32 statushouders over 2017. Dit betekent dat we voldoende tijd hebben om dit jaar te voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde ambitie, het huisvesten 30 extra statushouders bovenop de taakstelling," aldus burgemeester Harry Dijksma.

Voor de meeste gevallen gaat het om gezinsherenigingen en dat zal ook het geval zijn in de tweede helft van 2017. Op dit moment is er nauwelijks sprake van een instroom van nieuwe statushouders. In 2016 was er sprake van een grote stijging van het aantal asielzoekers. Aan de gemeente Elburg werd gevraagd om plekken voor de noodopvang. Deze plekken trof men niet aan in de gemeente. Om toch een zinvolle bijdrage te leveren werd door de gemeenteraad afgesproken om extra statushouders te huisvesten. Dit zou de druk op asielzoekerscentra, alwaar statushouders verbleven in afwachting van huisvesting, verlichten, en daarmee ook de druk op de noodopvang.