• Robin van Lonkhuijsen

Elburg en Oldebroek naar Tweede Kamer om Lelystad Airport

ELBURG/OLDEBROEK Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek overhandigt dinsdag 19 december aan de Tweede Kamer een petitie over Lelystad Airport. De raden willen dat de minister eerst het luchtruim herziet, voordat de vakantievluchten hiervandaan vertrekken en arriveren. Het is de verwachting dat de Tweede Kamer hierover volgende week debatteert. Het lijkt erop dat er nog maar een krappe meerderheid bestaat voor het volgens schema openstellen van Lelystad Airport in 2019 voor grotere vliegtuigen.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal trekt samen op met burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek. Jan Nathan Rozendaal: ,,Beide gemeentes hebben te maken met geluidhinder, Oldebroek waarschijnlijk zelfs meer dan Elburg. Wij vinden dat de landelijke rust op de Veluwe behouden moet blijven. Op dit moment is hierover vooral heel veel onduidelijk. Er blijkt veel te mankeren aan de milieu effectrapportage (MER) over de routes langs Elburg en Oldebroek. De nieuwe aansluitroutes op het hogere luchtruim geven nog veel meer onduidelijkheid, wat betreft geluidhinder en luchtvervuiling."

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is bang dat Wezep/Hattemerbroek straks het gelag betaalt van de onzorgvuldig doorgevoerde routes. ,,Dankzij de inspanningen van actiegroepen als HoogOverijssel en HoogoverWezep is duidelijk geworden dat er heel veel schort aan de eerder vastgestelde routes en de nieuwe aansluitroutes op het hogere luchtruim. We kunnen hier met zijn allen uitkomen, door het luchtruim versneld opnieuw in te delen en te zorgen dat de vliegtuigen - net als bij Schiphol - meteen naar de kruishoogte doorvliegen."