• Barry Wensink/BDUmedia

Elburg creëert extra woonruimte asielzoekers

ELBURG De gemeente Elburg wil drie tot vijf woningen structureel toekennen aan asielzoekers die zicht hebben op een permanente verblijfsvergunning. Zij wonen hier dan tijdelijk tot de definitieve toekenning. De definitieve huisvesting kan plaatsvinden in de gemeente Elburg maar ook in een andere gemeente. "Het vluchtelingenvraagstuk is een ongekend groot probleem. Onze gemeente heeft niet die mogelijkheden die grote gemeenten kennen. Wel denken we hiermee een bijdrage te leveren in een maat die past bij een gemeente van onze omvang," aldus burgemeester Frans de Lange.

Volgens burgemeester Frans de Lange heeft de gemeente Elburg geen mogelijkheden voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om grote groepen vluchtelingen voor kortdurende opvang onder te brengen. "Dergelijke locaties zijn er gewoonweg niet binnen onze gemeentegrenzen. Wel voldoet de gemeente Elburg als een van de weinige gemeenten in de regio aan de taakstelling om asielzoekers te huisvesten. Het college meent nu dat we als gemeente hier wel extra stappen in kunnen zetten. De komende dagen gaan we dit nader onderzoeken, in overleg met de woningbouwverenigingen en het COA."

In de eerste plaats heeft het COA gemeenten opgeroepen om te komen met grootschalige opvanglocaties, voor de opvang van tussen de 300 en 800 personen, bij voorkeur in de directe omgeving van een grote plaats. Hierna volgde de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het verzoek om zo'n 6 personen met het zicht op een definitieve verblijfsstatus versneld te huisvesten. De vrijkomende ruimte kan dan weer worden benut voor nieuwe instroom. Met het besluit van het college kunnen maximaal zo'n 20 personen aan tijdelijke huisvesting geholpen worden.