• Gemeente Elburg

Elburg bedankt wijkcomitéleden

ELBURG De afgelopen jaren heeft een aantal inwoners zich vrijwillig ingezet als lid van een wijkcomité. Deze wijkcomités waren veertien jaar geleden ingesteld door de gemeente met als doel om namens de inwoners van een wijk input te leveren voor het beleid van de gemeente, en vragen en initiatieven door te zetten aan de gemeente.

De afgelopen maanden is met de wijkcomités gesproken over hun toekomst omdat inwoners de gemeente tegenwoordig zelf goed weten te vinden en omdat de gemeente zelf inwoners actief betrekt. Voor drie van de vijf wijkcomités betekende dit dat zij de afgelopen tijd al bijna geen vragen en initiatieven van inwoners meer kregen. Dat betekent dat de wijkcomités in deze vorm niet voortgezet worden.

Een aantal wijkcomités is in 2019 gestopt (Doornspijk/Hoge Enk, Pal/Oostendorp, Oosthoek/Vrijheid). Andere wijkcomités gebruiken 2019 als overgangsjaar (Vesting/Molendorp en dorpscomité 't Harde). Deze laatste twee onderzoeken of zij op een andere manier een rol gaan vervullen in de samenwerking met de gemeente.

Inwoners kunnen met hun vragen en initiatieven rechtstreeks bij de gemeente terecht via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, email, telefoon en aan de receptie van het gemeentehuis.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft op 18 juni de wijkcomitéleden van Doornspijk/Hoge Enk, Pal/ Oostendorp en Oosthoek/Vrijheid bedankt voor hun vrijwillige inzet. Zij kregen allen een kleine attentie aangeboden.