• Bart Bel van Bel Business Centre overhandigt 8 smartphones aan mister Keiler Bart Noij en levert zo een bijdrage aan de registratie tijdens de Keiler.

    Organisatie Keiler

Eerste winnaars Keiler bekend

NUNSPEET Hoewel de strijd om de Nunspeetse Keiler pas 2 juni losbarst, zijn de eerste winnaars van het sportevent al bekend: Radio & TV Nunspeet, Stichting Het Verscholen Dorp en Stichting Paz Holandesa. Zij ontvangen een deel van de financiële opbrengst van het festijn dat dit jaar groter is dan ooit.

Jackie Laterveer

,,Lions Club Nunspeet probeert door middel van de Keiler mensen van uiteenlopende beroepsgroepen samen te brengen en te verbinden, én geld in te zamelen voor goede doelen. De hele organisatie is daarop gericht." Bart Noij onder wiens leiding het evenement voor de tweede keer plaatsvindt, wordt enthousiast als hij vertelt over de gedachte achter de Keiler. ,,De opbrengst van de dag stoppen we in een fonds waaruit het gekozen doel een donatie ontvangt. Voor veel mensen is dat een belangrijke reden om belangeloos aan de Keiler mee te werken. Wij kiezen vrijwel altijd een doel dichtbij Nunspeet. We vinden het namelijk belangrijk dat het herkenbaar en zichtbaar is. Deze editie hebben we voor het eerst drie doelen gekozen. Twee in Nunspeet en een doel ver weg, in Peru: RTV Nunspeet neemt een belangrijke plaats in de Nunspeetse samenleving in.

DONATIE Zij krijgen een donatie voor verdere digitalisering van de organisatie. Stichting Het Verscholen Dorp houdt het gedachtengoed en het erfgoed van het Verscholen Dorp intact en levend. Zij gebruiken onze donatie voor vastlegging en scholing. Tot slot Paz Holandesa. Zij bieden medische hulp aan kinderen uit achterstandsgezinnen en -gebieden in Peru die lijden aan een open ruggetje of een open gehemelte."

Het idee om met de Keiler gelden in te zamelen voor goede doelen krijgt inmiddels navolging. Zo gebruikt het team 'Stella trapt door voor Lennart' de Keiler om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte Duchenne. Noij en zijn mensen stimuleren deze initiatieven. ,,Wij proberen deze teams te ondersteunen door het plaatsen van berichten op de website en de Facebookpagina van de Keiler." De Keiler leeft enorm. Aan de 23e editie doen een recordaantal teams mee. ,,De inschrijving startte in de nacht van Oud & Nieuw. Al na enkele minuten kwamen de eerste inschrijvingen binnen. Na één week stond de teller op zestig, ons maximum!" Een van de succesverhalen zijn de proeven die de deelnemers tijdens een Keiler moeten afleggen. ,,Elk jaar proberen we minimaal twee nieuwe proeven toe te voegen. Deze editie zijn het er zelfs drie waaronder een hele spectaculaire, op de markt. Deze is bedacht door Smienk Trapliften uit Nunspeet."

ZORGEN Hoewel de Keiler succesvol is, heeft Noij ook zorgen. ,,Het vinden van vrijwilligers wordt steeds lastiger. Het vraagt een inspanning om alles bezet te krijgen. En we hebben dit jaar te maken met een verdere aanscherping van de regelgeving. We hebben daarin een tandje moeten bijzetten. Had ook voor het eerst de gedachte dat het soms wat doorschiet. Maar ik klaag niet hoor! De medewerking die we krijgen is prima. Ook van de gemeente."