Eerste fase plannen binnenstad Hattem

HATTEM - Na de zomer wordt begonnen met de eerste fase van de werkzaamheden in de binnenstad. De Hattemse binnenstad staat de komende jaren een groot aantal ruimtelijke projecten te wachten. Zo zijn de verlichting en riolering afgeschreven, is de technische kwaliteit van wegen onder de maat en zijn de bomen op het Kerkplein gekapt. Omdat alle projecten verband hebben met elkaar is besloten de werkzaamheden integraal op te pakken. Omdat de gemeente van mening is dat de binnenstad van iedereen is, konden inwoners en ondernemers meedenken in de plannen.

De voorlopige ontwerpen zijn door het college van B&W goedgekeurd. Maandagavond werd de raad bijgepraat over de plannen tijdens een presentatie. Als eerste zullen het Kerkplein, Verkentoren en de Molenbelt een opknapbeurt krijgen. Voor de werkzaamheden aan het Kerkplein en de verkentoren zijn subsidies verkregen met de voorwaarde dat de projecten in 2015 gerealiseerd dienen te zijn. Omdat het volgend jaar het jaar van de molen is wordt het gebied rondom de Molenbelt eveneens dit jaar onder handen genomen. Parallel hieraan zal de ontwikkelagenda binnenstad 2016 verder worden ontwikkeld. Het gebied rondom de Kerk en het Marktplein zullen worden ingericht met bestrating voorzien van een schubbenpatroon, zodat de oude sfeer gewaarborgd blijft. Aan de achterzijde van de kerk is inmiddels een proefvlak gerealiseerd. De terrassen worden in overleg met horeca en brandweer gesitueerd naar de gevels. De weg zal verplaatst worden richting de kerk. Door de nieuwe situatie is het in de toekomst niet meer mogelijk om met de auto vanaf de Markt de Kruisstraat in te rijden.