• Barry Wensink/BDUmedia

Eerherstel door Broken Wings

VAASSEN Achtentwintig jaar geleden - op 15 september 1988 - werd door twee voormalige Britse boordschutters (Air Gunners) van de Royal Air Force, John Hardeman en Charlie Holderness in aanwezigheid van ca. 200 (oud) leerlingen op het schoolplein van de toenmalige Kosterstraatschool te Vaassen een Vriendschapsboom geplant.

De aanleiding was een toevallige ontmoeting van meester Harry Bouwman met de beide Britten in Vaassen in mei 1986. Bouwman, destijds verbonden aan de Kosterstraatschool, nodigde hen uit voor een bezoek aan de school en kennismaking met de leerlingen. In de daarop volgende jaren ontstond tussen school en Air Gunners een levendig contact.

Om het contact met de school een duurzamer karakter te geven en als herinnering aan hun aandeel in de bevrijding van ons land, werd door de heren Hardeman en Holderness 2 jaar later in september 1988, tijdens hun bezoek aan Vaassen onder grote belangstelling een 'Vriendschapsboom', een Hongaarse eik, op het schoolplein geplant.

Wim Labordus ontwierp een hekje rond de boom in de vorm van een V (Victory) en een door de Air Gunners geschonken herinneringsbordje completeerde het geheel.

Met de verdwijning van het schoolgebouw in de negentiger jaren en overplaatsing van de leerlingen naar een andere behuizing (voormalige MAVO aan de Vlierstraat, sindsdien CBS De Violier geheten), werd ook de z.g. Boordschuttersboom in z'n geheel verplaatst. Echter, het tijdstip waarop de eik werd verplant heeft helaas niet bijgedragen tot een lange levensduur… Hiervoor in de plaats werd een linde geplant, die samen met het hekje nog altijd het schoolplein siert. Ook het originele herinnerings-bordje is er nog steeds en werd onlangs door CBS De Violier geschonken aan Broken Wings.

Op vrijdag 18 maart om 13.15 uur zal in aanwezigheid van leerlingen, leerkrachten, Broken Wings en Oud Mariniers een replica van het Air Gunners herinneringsbordje worden teruggeplaatst waarmee het initiatief van John Hardeman en Charlie Holderness in ere wordt hersteld. Tevens zal een ambassadeur van het RaboFonds Noord Veluwe deze middag aan stichting Broken Wings '40 - '45 een cheque t.w.v. € 1500.-, overhandigen, bestemd voor educatieve doeleinden.