• Wijnand Kooijmans

Eenrichtingsverkeer Kerkendriest in Nunspeet opgeheven

NUNSPEET Het eenrichtingsverkeer op de noordzijde van de Kerkendriest in Nunspeet wordt opgeheven. Het college van burgemeester en wethouders neemt hiervoor het benodigde verkeersbesluit.

Wijnand Kooijmans

Het inrichtingsverkeer is destijds ingesteld in verband met geplandewoningbouw op maat aan de Driestweg. Inmiddels is bekend dat de woningbouw waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten. Met de nu te nemen maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de wensen van het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Nunspeet en de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN).

Het inrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de kerk en de Driestweg wordt opgeheven. Daarnaast komt er een voorrangsregeling. Verkeer dat vanaf de Driestweg de parkeerplaats wil oprijden moet voorrang verlenen aan het verkeer dat de parkeerplaats afrijdt. Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te zien of de maatregelen het gewenste effect hebben. Dan kunnen eventueel ook de woningbouwplannen hierbij worden meegenomen.