• Veluwe Duurzaam
  • Veluwe Duurzaam

Een duurzame kerk begint met een goed plan

OLDEBROEK Ruim vijftien kerkrentmeesters, kosters en gebouwenbeheerders van kerken uit de gemeenten Oldebroek en Elburg lieten zich informeren over het verduurzamen van kerkgebouwen. De bijeenkomst Kerk & Duurzaamheid was een initiatief van de gemeente Oldebroek en Elburg in samenwerking met energieloket Veluwe Duurzaam. De Kruiskerk in Wezep stelde gastvrij hun gebouw beschikbaar voor deze bijeenkomst. Meer dan elf kerkgenootschappen waren vertegenwoordigd, samen goed voor ongeveer twintig (kerk)gebouwen.

De gemeenten Oldebroek en Elburg willen in 2050 energieneutraal zijn en zoeken naast het bedrijfsleven en particulieren ook graag het contact met maatschappelijke organisaties zoals kerken. Het onderwerp van de avond was energiebesparing in kerkgebouwen. Wethouder Harm Westerbroek deed namens de gemeenten Oldebroek en Elburg een beroep op de kerken om zich in te zetten voor duurzaamheid. Theo van Unen van de Kruiskerk in Wezep deelde zijn ervaring over zonnepanelen op de kerk en de plannen die de Kruiskerk heeft voor de toekomst.

ZONNEPANELEN Michel Terlingen van Monumentenwacht Gelderland gaf een basisoverzicht van de mogelijkheden van energiebesparing en -opwekking in kerkgebouwen. Bij de aanwezigen was vooral interesse in zonnepanelen. Ook werd er gesproken over inventieve verwarmingsmogelijkheden. Aanvullend werden subsidies en leningen waar kerken aanspraak op kunnen maken, toegelicht door Jeroen Korte van gemeente Oldebroek.

De kerken gaven aan het belangrijkrijk te vinden om zorg te dragen voor de schepping en dat ook om te zetten door CO2-uitstoot te verminderen met het nemen van besparende maatregelen. Er werd gesproken over het vinden van een goede balans tussen het nemen van maatregelen en de investering. Met name voor een kerk met een teruglopend aantal kerkbezoekers waar bijvoorbeeld het dak aan vervanging toe is, ligt er een flinke uitdaging.

PLAN Voor veel aanwezigen was het aan het eind van de avond duidelijk dat het begint met een goed plan voor het hele gebouw opgesteld door een onafhankelijke energieadviseur met kennis van zaken.

Tijdens de avond zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking op dit onderwerp uit te breiden door uitwisseling van ideeën en tips. Een volgende bijeenkomst vindt plaats in 2018 in de gemeente Elburg. De Hervormde Kerk Elburg heeft aangegeven dan graag gastheer te willen zijn.

Kerken die tijdens deze avond niet aanwezig konden zijn maar graag mee willen doen in de onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaring, kunnen dit laten weten aan Veluwe Duurzaam via info@veluweduurzaam.nl. Meer informatie over het verduurzamen van kerken is te vinden op www.veluweduurzaam.nl/kerken.