• Persburo Dick van der Veen/BDUmedia

Eekterveld voorzien van keurmerk veilig ondernemen

VAASSEN Het bedrijventerrein Eekterveld is voor de tweede keer voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen KVOB . Het oude was verlopen en een werkgroep stortte zich met veel elan op een Plan van Aanpak die tot succes leidde. De feestelijke uitreiking vond plaats bij Baltus Bloembollen.

door Dick van der Veen

Bij het realiseren van een schoon, heel en veilig bedrijventerrein werkten gemeente, politie, brandweer, industriekring Eekterveld samen met MKB als procesbegeleider. Voorzitter Reinier Gieteling van de Industriekring sprak zijn waardering uit aan de werkgroep, waarin de participanten vertegenwoordigd waren. Dat gebeurde onder aanbieding van een toepasselijk geschenk. Bij deze gelegenheid deed de politie een dringend beroep op de ondernemers om hun aangiftebereid op te schroeven. Henny Bekkema, procesbegeleider, dichtte het industrieterrein goede kwaliteit toe. Wethouder Erik Visser sprak de wens uit dat het bedrijventerrein in Epe spoedig aan dezelfde eisen zal voldoen. ,,De vooruitzichten zijn goed. Dat geldt eveneens voor ons ondernemersklimaat."

Verkeer

Eekterveld kent geen grote problemen. Die spitsen zich toe op verkeer en parkeren. Op een enquête werd door 50 van de 110 leden gereageerd. Van hen noemde 46 procent knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid. Onvoldoende parkeergelegenheid voor personenauto's werd door 33 procent en die voor vrachtauto's door 26 procent onderschreven. Overlast scoorde 22 procent, inbraak in bedrijf- en privéauto's slechts 4 procent. Collectieve beveiliging moet het doen met 36 procent tegen 50 procent individueel. Verder: brandonveilige situaties 8 procent, inbraak 4 procent, onveiligheidsgevoelens op het terrein 15 procent en dezelfde gevoelens in het bedrijf wordt door 20 procent aangegeven. Tevredenheid over onderhoud en beheer haalt 70 procent, voldoende openbare verlichting zelfs 92 procent. Van graffiti is helemaal geen sprake. Liefst 80 procent beschikt over een BHV-plan. Een rustig terrein dus op het gebied van criminaliteit. De politie ontvangt jaarlijks gemiddeld ongeveer 70 meldingen. Opvallend is het aantal van 85 in de jaren 2012 en 2013 tegenover de 45 in 2014. Er is een pleidooi voor het uitwisselen van contactgegevens, waarvoor vanaf nu twee momenten per jaar worden georganiseerd. De politie roemt de samenwerking met beveiliger BHV. De telefoonnummers in de nachtdiensten worden uitgewisseld. De brandveiligheid haalt een positieve score; er zijn voldoende bluswatervoorzieningen op strategische plekken aanwezig. Gewerkt wordt nu aan verbetering van een aantal punten die nog wat zwak uit de analyse komen. De doelstelling voor 2018 zijn: terugdringen overlast met 10 procent, knelpunten verkeersveiligheid met 25 procent en met een even groot percentage aangiftebereidheid. De parkeersituatie met 15 procent verbeteren. De werkgroep van het bedrijventerrein draagt zorg voor uitvoering van de maatregelen, genoemd in het convenant.

Ondertekenaars van de samenwerking en leden van de werkgroep± van links naar rechts wethouder Erik Visser,procesbegeleider Henny Bekkema, voorzitter Reinier Gieteling IEV, Hendrik Kwakkel werkgroep, Iris Verhoeff gemeente Epe, Jan Willem Verkruijsse brandweer en Gerben Dokter politie Epe. Op de foto ontbreken Martin van den Berg en Herman Naijen van de werkgroep.