• Waterschap Vallei en Veluwe

Ecologisch onderzoek voor dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

WAPENVELD/HATTEM 'Van Bommel Faunawerk' doet sinds 15 mei ecologisch onderzoek langs het te versterken deel van de dijk tussen Het Kloosterbos (Wapenveld) en keersluis Het Bastion (Hattem). Om in de toekomst vergunningen aan te kunnen vragen voor de dijkverbetering is het noodzakelijk om een realistisch beeld te krijgen van de flora en fauna.

,,Vanaf nu tot september voeren we verschillende ecologische onderzoeken uit. Deze zijn verspreid over de seizoenen omdat niet alle planten en dieren op hetzelfde moment van het jaar aanwezig of actief zijn. Dit onderzoek is een vervolg op het vorig jaar uitgevoerde  vleermuizenonderzoek", aldus Waterschap en Veluwe.

De metingen vinden op en aan de dijk plaats, mogelijk in de avond en nacht. Daar waar de onderzoekswerkzaamheden plaatsvinden op private gronden wordt door het bureau vooraf contact opgenomen. Met dit onderzoek worden gegevens verzameld over de verblijfplaatsen van huismussen, steenmarters en vleermuizen. 

Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden bij heel koud weer en/of regen, omdat er dan minder (vlieg)bewegingen zijn van de te onderzoeken diersoorten. In dat geval starten de werkzaamheden later. Info: akt@vallei-veluwe.nl.