• Lex van Lieshout

Dwangsom fietsenzaak aan Astridlaan blijft overeind

NUNSPEET Zij het aangepast, de dwangsom tegen het uitoefenen van een fietsenzaak aan de Astridlaan in Nunspeet blijft overeind. Met dit besluit neemt het college van burgemeester en wethouders het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Wijnand Kooijmans

De fietsenzaak wordt gerund vanuit een bijgebouw bij een woning aan de Astridlaan. Weliswaar zijn hier kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toegestaan. Maar voorwaarde is wel dat er geen detailhandel mag worden uitgeoefend en er geen buitenopslag mag plaatsvinden. Geconstateerd is dat hiervan wel sprake is.

BEZWAAR De eigenaar tekende bezwaar aan tegen het opleggen van de dwangsom. De commissie vindt dat het begrip 'buitenopslag' door de gemeente niet goed is vormgegeven. Het kan, zo vinden de leden, niet zo zijn dat het parkeren van fietsen door de bezwaarde, zijn gezinsleden en bezoekers, onder de term buitenopslag valt.

FIETSEN Dat maakt dat het college het begrip buitenopslag heeft aangepast. Er mogen tijdens de openingstijden van de fietsenzaak maximaal drie fietsen buiten staan die zijn bestemd voor de verkoop of reparatie. Met deze aanvulling blijft de dwangsom wel recht overeind.