• Wijnand Kooijmans

Dwangsom dreigt voor gemeente Nunspeet rond gronddepot

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt verzet aangetekend tegen een dreigende dwangsom die de inspectie Leefomgeving en Transport dreigt op te leggen.

Wijnand Kooijmans

Tijdens een controle is door een inspecteur van de inspectie geconstateerd dat de regels zijn overtreden bij de grondopslag binnen het bouwplan Molenbeek en het zanddepot op bedrijventerrein De Kolk. Nadat werd gedreigd met een dwangsom heeft het college van burgemeester en wethouders per mail een toelichting gegeven op de foto's van de bezochte locaties om aan te geven dat er geen sprake is geweest van overtredingen.

Hierop is door de inspectie echter totaal niet gereageerd. Het college wil nu ook schriftelijk de bezwaren toelichten. Overigens hoeft een eventuele dwangsom niet meteen betaald te worden. Pas indien blijkt dat de regels opnieuw worden overtreden kan de inspectie tot het invorderen van een dwangsom over gaan.