• Lex van Lieshout

'Dringend beroep op buurgemeenten'

HATTEM Tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2014 werd goed duidelijk hoe zwaar Industrieterrein H2O de gemeentelijke financiën in Hattem beïnvloed. Mede door het afboeken van een bedrag van 765.000 op het bedrijventerrein sluit Hattem de jaarrekening over 2014 af met een nadelig saldo van bijna vier ton.

De raadsleden riepen het college dan ook op om te leren van de lessen uit het verleden, schoon schip te maken en vol aan de bak te gaan om de grond op het noodlijdende bedrijvenpark te verkopen.

,,Het drama moet niet groter worden. Dat kunnen wij als gemeente niet hebben", aldus de VVD fractie. ,,Hoewel er veel werk is verzet is er toch een negatief resultaat. Dat voelt niet goed", aldus CDA raadslid Teun Juk. ,,Dit dossier verdient de volle aandacht. Het college van Hattem kan dat niet alleen. Daar hebben we onze buren voor nodig. Ik doe een dringend appel op de gemeenten Oldebroek en Heerde om met ons mee te gaan en niet dwars te liggen. Het is ook in het belang van de portemonnee van deze gemeenten dat het bedrijventerrein een succes wordt.''

De PvdA vroeg aan wethouder Hospers of het college het advies van de accountant om het 'worst case scenario' ten aanzien van H2O door te rekenen gaat overnemen. Een maatregel die Hospers op dit moment nog te vroeg vindt om geen wantrouwen te uiten richting de randvoorwaarden van het vernieuwd perspectief. De wethouder is zich terdege bewust van de risico's die Hattem loopt wat betreft het H2O terrein. ,,Daarom wordt er nu een voorziening getroffen. De Jaarrekening geeft een goed beeld wat het afgelopen jaar is gedaan. Was de afboeking op het bedrijventerrein niet gedaan, dan hadden wij het als gemeente eigenlijk heel goed gedaan.''

Wethouder Jan van der Heeden gaf aan dat de nieuwe Raad van Commissarissen van H20 zeer binnenkort zal aantreden. Deze nieuwe raad zal zelf een beslissing nemen over een nieuwe directeur bestuurder. ,,Het zou niet opportuun zijn om hen op dit cruciale punt voor de voeten te lopen. Tussen de gemeentebesturen van de H2O gemeenten, Zwolle en Kampen zijn inmiddels grote vorderingen geboekt om gezamenlijk de in totaal 4 bedrijventerreinen in de markt te zetten", aldus de wethouder die aangeeft zeer te hechten aan de samenwerking tussen deze vijf betrokken gemeenten.