• Gemeente Hattem

Drie personen ondertekenen Participatieverklaring

HATTEM Drie personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Hattem wonen op vrijwillige basis ondertekende maandag 11 december de Participatieverklaring. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving. De ondertekening vond plaats in de nieuwe bibliotheek in de Marke. De kandidaten kregen van de bibliotheek een tijdelijk abonnement aangeboden.

Wethouder Doret Tigchelaar was namens het college van B&W aanwezig bij de ondertekening: ,,Deze mensen wonen sinds enige tijd in Hattem en ik hoop dat ze zich inmiddels al een beetje thuis voelen hier. Ze krijgen sinds ze in Hattem zijn begeleiding van Stichting Vluchtelingencontact Hattem. De stichting helpt en ondersteunt hen bij hun inburgering en geeft advies bij eventuele vragen. Ze helpen bijvoorbeeld met het inburgeringstraject, sociale contacten, werk, hobby's en het invullen van formulieren. Erg belangrijk werk om te zorgen dat mensen hun draai kunnen vinden en zich goed kunnen redden in Hattem."

Voor nieuwkomers die vanaf 1 oktober 2017 een verblijfsvergunning en huisvesting hebben, is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.