Dorpsoverleg Hattemerbroek

HATTEMERBROEK - Dorpsoverleg Hattemerbroek houdt op 19 november in dorpshuis De Bouwakker een informatieavond voor alle inwoners uit Hattemerbroek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda die van lokaal belang zijn. Vanaf 1 januari gaat het Sociaal Domein in werking. Welke gevolgen en mogelijkheden dit gaat hebben voor u zal Yvonne Roseboom van de gemeente Oldebroek toelichten. De wijkagent Thomas Kasperink gaat in op de veiligheid in Hattemerbroek. De woningbouw, al jaren een onderwerp van gesprek zal tijdens deze avond dan niet ontbreken. Jules van der Weerd zal het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap toelichten en aangeven welke mogelijkheden er liggen in Hattemerbroek. Het dorpsoverleg wil graag in overleg met de inwoners om te inventariseren wat zij belangrijk vinden voor Hattemerbroek. Op deze wijze wil zij komen tot de dorpsagenda voor 2015.De organisatie voor deze avond ligt in handen van het Dorpsoverleg Hattemerbroek. Een groep enthousiaste mensen die betrokken is bij het leefbaar maken en houden van het dorp Hattemerbroek. Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft sinds 2012 regelmatig contact met de gemeente over onderwerpen die het dorp aangaan. Windmolens, H2O terrein, woningbouw, verkeer en veiligheid, afrit A28 maar ook de openbare speelterreinen komen aan de orde. Kritisch maar wel constructief bouwt men aan een mooi, groen en leefbaar Hattemerbroek. Maar ze kunnen en willen dit niet alleen doen. De bewoners van Hattemerbroek, of het nu de huidige zijn of de bewoner van de toekomst zij geven de richting aan waar het Dorpsoverleg voor mag gaan. Wees daarom welkom op 19 november in Dorpshuis de Bouwakker om u te laten informeren en geef uw mening. Info: dorpsoverleghattemerbroek@gmail.com