• Gemeente Oldebroek

Dorpsbelang Oosterwolde overhandigt 'Het Hart van Oosterwolde'

OLDEBROEK Dorpsbelang Oosterwolde heeft het gemeentebestuur van Oldebroek het plan 'Het Hart van Oosterwolde' overhandigt. In het plan laten zij hun visie zien over het toekomstpersepctief voor de kern Oosterwolde.

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde heeft de handen ineengeslagen met diverse inwoners, (sport)verenigingen en organisaties. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om een nieuwe dorpshuis en een nieuwe sporthal te realiseren in de kern Oosterwolde. Ook willen zij voetbalvelden verplaatsen en nieuwe detailhandel en nieuwe woningbouw realiseren. Er moet een hart van Oosterwolde ontstaan op het terrein van VSCO. Nanne Schoonhoven, voorzitter van de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde, is van mening: ,,Het is een ambitieus plan dat is opgesteld door en voor inwoners van Oosterwolde. Het plan maakt het mogelijk om een goed voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur in het leven te houden. Daardoor is en blijft Oosterwolde een aantrekkelijk dorp."

De Stichting Dorpsbelang Oosterwolde vraagt de gemeente Oldebroek om een financiële bijdrage en om het ruimtelijk mogelijk maken van het plan Het Hart van Oosterwolde. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn verwoordde tijdens de overhandiging het als volgt aan Dorpsbelang: ,,Het plan is een concreet voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar. Veel inwoners, verenigingen en organisaties steken energie in dit plan. Het college ziet dat er veel daadkracht in het dorp aanwezig is." De komende periode beoordeelt de gemeente Oldebroek het plan en kijkt of zij kan meewerken aan de realisatie van het plan. Schoonhoven: ,,Met het overhandigen van het plan is dit een mooie stap in de goede richting. Er is nog flink wat werk aan de winkel waar veel inwoners een steentje aan bijdragen en we blijven in gesprek met de gemeente."