Dorpsavond Hattemerbroek met gevarieerde onderwerpen

HATTEMERBROEK Het Dorpsoverleg Hattemerbroek houdt op donderdag 23 november een informatieavond met gevarieerde onderwerpen. Het Dorpsoverleg biedt het podium voor onderwerpen zoals het initiatief zonnepark Noorderhoek, het digitale dorpsplein Buurbook, Ovm online en de vrijwilligersvacaturebank, de Buurtwhatsapp, de BMX-baan en de staat van het Dorpsoverleg Hattemerbroek. De avond is voor alle inwoners uit Hattemerbroek en begint om 19.30 uur in het dorpshuis de Bouwakker.

De organisatie voor deze avond ligt in handen van het Dorpsoverleg Hattemerbroek. ,,Een groep enthousiaste mensen die betrokken zijn bij het leefbaar maken en houden van het dorp Hattemerbroek. Het Dorpsoverleg Hattemerbroek is sinds 2012 het aanspreekpunt over het wonen en leven in Hattemerbroek voor zowel de inwoners als de gemeente Oldebroek. Windmolens, H2O terrein, woningbouw, verkeer en veiligheid, afrit A28 maar ook de openbare speelterreinen komen aan de orde."

Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel iets wil betekenen voor Hattemerbroe, kan mailen naar dorpsoverleghattemerbroek@gmail.com.