• Hennie Hartholt

Dorcas winkel van start in Elburg

ELBURG - Aan de Oostendorperstraatweg 1 in Elburg in het pand waar voorheen Companjen Woninginrichters gevestigd was, zal voor de komende feestdagen een nieuwe Dorcas winkel van start gaan. Landelijk zijn er al 22 Dorcas winkels. Voordat de deuren open kunnen voor het publiek moet er nog wel veel werk worden verzet. door Hennie HartholtVoorzitter van het bestuur Jan van den Berg vertelt: ,,We gaan alles doen met vrijwilligers. En we zullen de opstartkosten zo laag mogelijk houden''. Hij vertelt hoe hij in contact kwam met een relatiemanager van Dorcas, de locatie had men al op het oog, de gemeente gaf vergunning en zo viel de puzzel in elkaar. Dorcas is een Nederlandse stichting die hulp verleent aan de allerarmsten in de wereld. Zij richten zich vooral op Oost Europa en Afrika. In Nederland zijn er 70 medewerkers en in het buitenland zo'n 100, veelal lokale, medewerkers. Die laatsten kennen de cultuur van het land en dat is effectief. De projecten van Dorcas zijn op het gebied van water en sanitaire voorzieningen, gevangenenzorg, ouderenzorg, kinderzorg en kinderontwikkeling. De hulp wordt verleend aan mensen ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas zet zich in voor duurzame ontwikkeling. De opbrengst van de nieuwe winkel is bestemd voor een Dorcas project. Vanaf 1 oktober wordt gestart met opbouwen van het interieur van de winkel en de inrichting. Van den Berg: ,, Er is 1600 m2 beschikbaar, best een grote ruimte en er komt een goed bereikbaar magazijn waar ook grote goederen aanleverbaar zijn''. Over de goederen die straks in de winkel verkocht zullen worden is Van den Berg duidelijk: ,,Het moeten goede, bruikbare spullen zijn. Vaak zijn het zaken die ingezameld zijn en niet geschikt zijn om naar het buitenland te brengen, denk aan boeken, serviesgoed, meubels. We gaan er een mooie aantrekkelijke winkel van maken. Voor een praatje en rustmoment komt er een coffee corner". Op donderdag 16 oktober is er een informatieavond in het pand waar de winkel komt. Om 19.30 uur is iedereen van harte welkom. Dit is om mensen te informeren over de plannen en om vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers zijn van harte welkom om te helpen met de opbouw, klussen en verven. Ook voor andere taken zoals het sorteren van goederen en kassa werkzaamheden zijn mensen nodig. Wie zich nu al wil aanmelden kan contact opnemen met Jan van den Berg tel. 06-57987810 of via mail dorcaswinkel@gmail.com Vanaf 1 oktober kan gebeld worden voor het maken van een afspraak om spullen te brengen. De goederen die straks in de winkel komen, worden nu ook al verzameld door de andere Dorcas winkels in het land. Van den Berg vindt het een mooie gedachte dat een ieder met zijn of haar talenten zich in de nieuwe Dorcas winkel kan inzetten voor de allerarmsten in de wereld.Op de foto: bestuursvoorzitter van de nieuwe Dorcas winkel Jan van den Berg is druk bezig met de voorbereidingen.