• Archief BDUmedia

'Dertig procent Oldebroek gaat naar kerk'

OLDEBROEK Ongeveer dertig procent van de inwoners van Oldebroek gaat met zekere regelmaat naar de kerk. Dat blijkt uit een enquête van de ChristenUnie in Oldebroek.

Dat Oldebroek een christelijke gemeente is blijkt wel uit de verkiezingsuitslagen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand behaalden ChristenUnie, CDA en SGP ruim vijftig procent van de stemmen in de gemeente. En in de gemeenteraad van Oldebroek hebben deze partijen samen een ruime meerderheid van 13 van de 19 raadszetels.

'INTERESSANT'Uit een recent gehouden enquête van de ChristenUnie Oldebroek onder alle kerken in de gemeente blijkt dat het merendeel van de inwoners van Oldebroek lid is van één van de zestien kerken. ,,Maar liefst 63 procent van de ruim 23.000 inwoners staat geregistreerd als lid bij een kerkelijke gemeente'', zegt Henk van Bergeijk. ,,Zeker zo interessant is te weten hoeveel inwoners van onze gemeente zondags naar de kerk gaan, want helaas niet ieder lid is actief betrokken bij de kerk. Op basis van de enquête blijkt dat 30 procent van alle inwoners kerkgangers zijn. Bijna 6.900 inwoners bezoeken dus met een zekere regelmaat één van onze kerkgebouwen die de gemeente Oldebroek rijk is.''

Kerken geven volgens de CU aan dat ze de komende jaren geen al te grote veranderingen verwachten in de ledenaantallen en kerkbezoek anders dan lichte teruggang die ook als landelijk trend is waar te nemen.

ACTIVITEITEN In de enquête die is gehouden in de afgelopen maanden is ook gevraagd naar welke activiteiten de kerken organiseren op het gebied van de sociale dienstverlening (Sociaal Domein). Van Bergeijk: ,,Hoewel de ene kerk wat actiever op dit gebied is dan de andere kerk, zien we dat er uiteenlopende klusjes en activiteiten worden georganiseerd voor mensen die zorg en hulp nodig hebben. Opvallend is dat de kerken aangeven veelal gericht zijn op hun eigen kerkelijke gemeente.''

,,Maar ook steeds meer komen er initiatieven die door de kerken gezamenlijk worden opgepakt. SchuldhulpMaatje is daar een mooi voorbeeld. SchuldHulpMaatje Oldebroek is een initiatief van de kerken in onze gemeente waarbij vrijwilligers hulp bieden aan inwoners van Oldebroek die te maken hebben met (dreigende) schulden. Maar ook ZorgSaam Oldebroek mag hier niet onvermeld blijven. ZorgSaam Oldebroek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de betrokkenheid voor de medebewoners in de gemeente Oldebroek te vergroten.''

ChristenUnie Oldebroek gaat de uitkomsten van de enquête gebruiken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022.