• De bouw van 36 huurwoningen rondom de kolk doet volgens de bewoners het project ernstig geweld aan.

    Dick van der Veen

De Kolk baalt van politiek: 'Hypocrisie viert hoogtij'

HEERDE/WAPENVELD Bewoners van woningbouwproject De Kolk voelen zich in de steek gelaten door de lokale politiek. Partijen buitelen over elkaar heen in hun steunbetuiging, roepen om het hardst dat het hart van het project het pareltje moet zijn, maar gaan in meerderheid akkoord met het voorstel van het college om het project met 36 vrije sector huurwoningen af te ronden.

Dick van der Veen

Het applaus dat opklinkt na iedere politieke pluim maakt plaats voor een ijzige stilte na de stemming. ,,We beraden ons over eventuele vervolgstappen richting Raad van State. Dat heeft alleen zin als de hele buurt daar achter staat", laat woordvoerder Joshua van Diepen weten. Hij is zelf het eerst aan zet om onvrede te uiten over het proces waarin naar zijn mening de gemeente zich over de rug van de bewoners door projectontwikkelaar Geveke bij de benen liet nemen. In plaats van 20 twee onder één kap 36 huurwoningen, tegen het advies van makelaar Moza in, die de woningen van de kolk af wilde bouwen tegen lagere prijzen. Dat is ook wat diverse fracties na hem aangeven voor de huidige huurprijzen die variëren van 750 tot 900 euro, waardoor ze voor de beoogde doelgroep, mensen uit eigen gemeente, niet interessant zijn.

LASTIGER Het feit dat de buurt niet eensgezind is over de maatregelen maakt het nog lastiger. Een deel kan leven met 30 in plaats van 36 huizen; anderen houden vast aan het oorspronkelijke plan of dat er nog minder en/of koopwoningen moeten komen.

AMENDEMENT Een amendement van CU/SGP om drie woningen minder te bouwen, wat ruimte geeft voor aanvullende maatregelen, wordt na schorsing ingetrokken. De hoge kosten die er mee gemoeid zijn schrikken af. Over het bedrag dat de gemeente aan Geveke kwijt is als ze zich terugtrekt volgen evenmin mededelingen in de openbaarheid. Die zijn wel in een besloten zitting aan de fracties meegedeeld. Opvallend is het dat de raad na het gesprek over De Kolk krijgt te horen hoe groot de financiële nood in de gemeente is. Fracties nemen er alvast een voorschot op door te concluderen dat Heerde de claim van de ontwikkelaar niet zal kunnen betalen. Dat wethouder Gerrit van Dijk namens het college het amendement ten zeerste ontraadt ligt in het verlengde hiervan. Wrang, zo klinkt het, is dat door de opleving van de economie nu het oorspronkelijk plan wel uitvoerbaar zou zijn. Geveke heeft nu het na jarenlang touwtrekken een partij vond,die de 36 huurwoningen wil bouwen, geen behoefte aan nieuwe vertraging. De gemeente zit vast aan de afspraken die ze maakte. De bandbreedte is die tussen ja en ja. Over het effect van doorstroming verschillen de meningen. Opnieuw overleg tussen gemeente en Geveke zit er niet in.

Als Boerenpartij/GB het amendement van CU/SGP een lapmiddel noemt, zich schaamt voor de gang van zaken en zich met de bewoners misleid voelt spreekt CU/SGP daarover het schandelijk uit. Met 7 tegen 5 stemmen wordt het b en w voorstel omarmd: D66/Groen Links en BP/GB zijn tegen.