De Ambelt heeft extra ruimte niet nodig

NUNSPEET Het Van Liendenhuis en de eerste verdieping van De Ervaring zijn niet langer nodig voor onderwijs van De Ambelt.

Wijnand Kooijmans

De verplichting de panden in de oude staat te herstellen is door het bestuur van de school afgekocht voor 125.000 euro. Het geld wordt door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders gestort in een nieuw te vormen reservefonds. Hieruit kunnen herstelwerkzaamheden en achterstallig onderhoud in de toekomst worden betaald