• Barry Wensink/BDUmedia

D66/Groen Links: Oldebroek profiteert van Heerde

HEERDE De fractie van D66/Groen Links in Heerde noemt de gemeente Oldebroek profiteur in het H2O-verband. De raad van Heerde beslist maandag over gerantstelling van 1 miljoen euro voor een nieuw op- en afrittenstelsel ten gerieve van het bedrijventerrein. Begin dit jaar nog sprak de gemeenteraad uit niet mee te zullen betalen aan deze afrit. De fractie wijst er op dat Heerde tot aan 2035 meebetaalt aan de 20 hectare infrastructuur binnen het bedrijventerrein en dat de opbrengsten eenzijdig naar Oldebroek gaan. Daarbij doelt men op OZB, bouwleges en mogelijk precariobelasting op ondergronds netwerk. Er is een amendement ingediend dat maandag door d gemeenteraad wordt behandeld. Overigens koopt Oldebroek wel 3,3 hectare van het terrein voor een bedrag van 3,5 miljoen euro ten behoeve van realisering van het Oldebroeker plandeel.