CU en PvdA willen extra raadsvergadering bedrijventerrein H2O

HATTEM De fractieleden van PvdA en ChristenUnie in Hattem zijn opnieuw ongerust over de recente ontwikkelingen bij het bedrijventerrein H2O. Een beslaglegging op de banktegoeden, een niet gelezen dagvaarding van de rechtbank en reputatieschade voor het bedrijventerrein maken dat de raadsleden zich afvragen of het Hattemse college de touwtjes voldoende in handen heeft. Om duidelijkheid te krijgen, vragen beide partijen om een extra openbare raadsvergadering op zo kort mogelijke termijn. Fractievoorzitter Wieneke van Regteren (PvdA) licht het verzoek toe. ,,Wat ons betreft is er al te vaak achter gesloten deuren over dit onderwerp vergaderd. De Hattemse burger heeft recht op openheid. Het gaat om tientallen miljoenen euro's. Als we niet heel snel een wending ten goede krijgen, gaat dit Hattem veel geld kosten."

Gert Kers, fractievoorzitter ChristenUnie, vult aan: ,,Er is nogal wat aan de hand. Hattem, Heerde en Oldebroek kunnen maar niet op één lijn komen in dit miljoenendossier, terwijl dat oorspronkelijk wel zo was: één aantrekkelijk gelegen terrein voor bedrijven die nu nog op allerlei plekken binnen de drie H2O gemeenten staan te draaien. Het was voor ons ooit reden om voor een fusie van de drie gemeenten te zijn. Als we kijken naar het huidige gedrag van Heerde en Oldebroek is die lust tot samengaan zo langzamerhand wel aan het verdampen."

Wieneke van Regteren: ,,In Heerde is er gedoe over de rol van het College inzake Euroma, in Oldebroek worden dagvaardingen van de rechtbank niet gelezen, een ex-directeur haalt zijn gelijk bij de rechtbank en de burgemeester van Oldebroek doet daar nogal laconiek over in de pers. Het Hattemse college hult zich ondertussen in stilzwijgen, terwijl wethouder van der Heeden (D66) er in verkiezingstijd niet voor terugdeinsde het bedrijventerrein de best verlichte schapenweide van 29 miljoen te noemen. We vragen ons af of dit nog onervaren college niet al te argeloos opereert."

Het bedrijventerrein is tot stand gekomen in een periode dat ChristenUnie en PvdA de touwtjes in Hattem nog in handen hadden. Zijn de partijen er bang voor dat D66, VVD en CDA het nu willen laten mislukken? Kers reageert: ,,Nee, op geen enkele manier. We weten dat bijvoorbeeld ook D66 op constructieve wijze verontrust is. We moeten niet vergeten dat álle Hattemse politieke partijen ooit overtuigd vóór de komst van dit terrein hebben gestemd. 'De VVD maakte zich destijds zelfs zorgen over de vraag of het bedrijventerrein niet te klein is."