• De broers Herman (links) en Mannes van Essen bij een verbindingspad tussen de boerderij en huize De Blauwvoet. In het recent verschenen boek Epenaren in de Tweede Wereldoorlog staat het verhaal er over.

    Dick van der Veen

Constructief debat over begroting Epe

EPE Lange vergaderingen zijn niet per definitie vervelend. Het debat dat de raad van Epe over de programmabegroting voert reikt tot het middernachtelijk uur. Daarin proeven partijen elkaar op constructieve wijze de nieren.

Dick van der Veen

Van de vijftien moties en amendementen halen er slechts een paar de eindstreep. Zo krijgt SGP/Christen Unie de handen op elkaar voor onderzoek herplaatsing van openbare toiletten in de centra van Epe en Vaassen. Wethouder Robert Scholten ziet er het nut niet van in: te hoge kosten (15.000 euro per jaar) en voldoende alternatieven in de vorm van horeca-gelegenheden en gemeentehuis/bibliotheek. Fractievoorzitter Jan Spijkerboer ziet mogelijkheden om de kosten tot nog geen 3.000 euro terug te brengen. De PvdA vraagt daarbij een toilet voor mensen met een beperking te betrekken. Dat gaat gebeuren.

MOTIE Een grote meerderheid is er voor een motie van CDA en D66 om het college op te dragen alles in het werk te stellen om tot een oplossingen te komen ten aanzien van de verplaatsing van een groendepot en de realisatie van een herdenkingsmonument daar voor de familie Van Essen. De gehele raad omarmt het particulier initiatief dat breed gedragen wordt, maar Nieuwe Lijn en Gemeentebelangen willen eerst een voldragen voorstel van het college. De haast erbij speelt een rol. Het streven is om de herdenkingsplek op 19 april, de dag dat Epe officieel werd bevrijd, in gebruik te nemen. Eper aannemers, hoveniers buigen zich over een ontwerp.

De raad is unaniem voor het beschikbaar stellen van 7.500 euro om in 2018 veertig jaar stedenband Epe-Gronau meer reliëf te geven. Complete steun ook voor een VVD-motie die aanstuurt op meer zelfstandige 1 en /of 2 kamer huurwoningen voor de doelgroep zelfstandig wonende jong volwassenen. Een D66-motie om te werken aan hogere waarderingscijfers voor jeugdvoorzieningen lijft een nipte nederlaag 12 tegen 11 stemmen. Ook het voorstel van Lijst Koman om door het inzetten van een hondenpoepzuiger het gehele jaar door de veelheid aan klachten over hondenpoep te verminderen sneeft. Het college wil het meenemen bij onderzoek openbare ruimte. De VVD constateert dat De Koekoek te gemakkelijk de niet sluitende begroting gecompenseerd krijgt en wil dat subsidieverlening zuiver gericht moet worden op uit te voeren activiteiten. Daar zijn alleen SGP/CU en Gemeentebelangen het mee eens. Een motie van Gemeentebelangen, Lijst Koman en PvdA om bewoners hun mening te laten geven over onderhoudsniveau haalt het evenmin. Het komt niet tot een viering van 200 jaar gemeente Epe.

VOORSTEL Nieuwe Lijn ziet het VVD-voorstel niet zitten omdat bij het ineen vloeien van de gemeenten Epe en Vaassen de bevolking bij het ontbreken van kiesrecht geen invloed had. Het zou voor Vaassen eerder treurnis dan blijdschap kunnen betekenen. Als ouders naar de gemeente stappen met een verzoek om een proef aan te gaan met het gebruik van het Kapellenbos als crossbaan wordt dat serieus gewogen.