• Barry Wensink/BDUmedia

Conflict gemeente Heerde - Horsthoekschool op de spits

HEERDE De gemeente Heerde wil de Horsthoekschool onder dwang van de rechter naar de multifunctionele accommodatie De Heerd laten verhuizen. ,,We hadden er vertrouwen in dat de stichting Proo, waaronder de school valt, gedane afspraken over verhuizing na zou komen. Alle gesprekken en alle ruimte die we gaven is vruchteloos gebleken."

door Dick van der Veen

En verder: ,,Daarom zijn we gedwongen nu de rechter in te schakelen. We hebben de stichting formeel via de rechtbank een aanzegging gedaan. Al;s er na deze week niets verandert volgt een ingebrekestelling", aldus het college. Dat is de juridische stap om Proo te dagvaarden. Het openbaar onderwijs is in Heerde per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Om daartoe te komen is een projectorganisatie , met gemeente en Proo erin, werkzaam geweest die alle aspecten van de overdracht heeft uitgewerkt. Onderdeel daarvan was ook de verhuizing, aldus het college vanmiddag. Ze verwijt Proo eenzijdig op de gemaakte afspraken te zijn teruggekomen. Over de Horsthoekschool zijn veel procedures gevoerd. Dat het allemaal niet voor het nieuwe cursusjaar zal lukken in verband met de vakantie is de gemeente duidelijk. Die wil in het belang van het onderwijs wel op een moment zo snel mogelijk daarna genoegen nemen.

Zie voor een uitgebreide reportage de papieren versie van Veluweland.nl van woensdag 29 juli.