• Angela van Erven

Commissaris roept gemeenten op om snel een keuze te maken

HATTEM ,,Als de kaarten geschud zijn, hebt u geen keuze meer. Deze waarschuwing gaf de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de gemeenteraad van Hattem mee tijdens het werkbezoek dat hij aan die gemeente bracht.

door Angela van Erven

De Commissaris van de Koning had eerst een gesprek met de burgemeesters van Hattem, Oldebroek en Heerde. Vervolgens werd een rondje door de stad gemaakt en had Cornielje een gesprek met de Jeugdraad.

In een buitengewone raadsvergadering ging de Commissaris met de raad in conclaaf over het Windmolenpark in Oldebroek, de toekomst van Hattem en het H2O bedrijventerrein.

Hoewel de meningen in de raad over de bestuurlijke toekomst van Hattem verschillen gaf Corniele de raadsleden de boodschap mee om niet te lang te wachten met het maken van een keuze. ''De gemeenten hebben een behoorlijke taakverzwaring gekregen, ook in financieel opzicht. Er is geen gemeente in Gelderland die deze taak alleen kan volbrengen. Het accent op samenwerking is van het allergrootste belang. Als Provincie zullen wij ervoor moeten zorgen dat alle inwoners van Gelderland goed bestuurd worden".

Het Rapport Sterk bestuur Gelderland dat in opdracht van de Provincie in overleg met de VNG is gemaakt moet antwoord geven op de vraag of gemeenten hiertoe in staat zijn en welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. In het geval van Hattem komt hier geen knip en klaar antwoord uit naar voren.

In tegenstelling tot het vorige werkbezoek sloot Commissaris Cornielje een eventuele aansluiting bij Zwolle niet uit. Hoewel dit niet de eerste keuze van de Commissaris zou zijn, zal de Provincie de keuze van Hattem respecteren en faciliteren, mocht de raad de keuze laten vallen op Zwolle. ''Als Hattem zich totaal richt op Zwolle, dan zal het ook eerlijk moeten zijn tegen de inwoners en wordt Hattem een wijk van Zwolle. Er waren destijds argumenten om te kiezen voor een samenwerking met Heerde en Oldebroek. Deze redenen zijn niet ineens met de verkiezingen van tafel. Ik ga deze keuze niet voor u maken. Die keuze ligt bij u. De eerste gemeenten die een keuze maken bepalen de kaart van de Veluwe. Zorg dat de bal bij u blijft en wordt geen muurbloempje. Er komt een moment dat wanneer je geen keuze maakt, anderen voor jou een keuze maken. Blijf met de buren in gesprek om te kijken welke stappen er gezet kunnen worden. De Provincie heeft er alle belang bij dat er snel keuzes worden gemaakt".

Zodra de nieuwe Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn gevormd zal eerst onderzocht worden wat de gemeenten zelf willen op het gebied van bestuurlijke samenwerking.