• Dick van der Veen

Commentaar: Epe zoekt nog invulling Hertenkamp

EPE Het is al weer vele maanden geleden dat de gemeente Epe opdracht gaf om de kiosk bij het Hertenkamp te laten verwijderen. Er speelden plannen om dit stuk en een vijver met zandophoging en pompgebouw aan de overkant van de Dellenweg een andere invulling te geven. Daar blijkt nu nog steeds niets van terecht gekomen te zijn. De gemeente vraagt nu aan de bevolking om nieuwe plannen voor het gebied in te dienen. Van de plannen die toen speelden is dus in de praktijk (nog) niets terecht gekomen.

Dick van der Veen

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. De gemeente herhaalt wat al vaker in het kader van de verwijdering van de kiosk werd gezegd dat het een mooie plek moet blijven voor inwoners en bezoekers. Dat ze aan de slag wil met nieuw plannen is een half jaar geleden ook al uitgesproken. In de tussentijd is er dus kennelijk geen resultaat bereikt Het college herhaalt dat het op zoek is naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan deDellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. 

Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied.
Er wordt een klankbordgroep samengesteld, met daarin een vertegenwoordiging van omwonenden, aangrenzende ondernemers en andere belanghebbenden, die mede kan bepalen of initiatieven aansluiten bij de behoefte van de bewoners en de belangen van hun achterban. Het is de bedoeling om samen met hen tot een plan met maatschappelijk draagvlak te komen voor dit gebied. Een visie die niet nieuw is, maar wordt herhaald.

VOORWAARDEN Er zijn, zo zegt het college, een paar voorwaarden; de plannen voor beide locaties moeten samenhangen, passen bij de het toeristische profiel van de gemeente Epe en aansluiten bij hoe de locaties nu gebruikt worden. ,,De Hertenkamp blijft bestaan en de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied moeten worden gerespecteerd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het Hertenkamp en de locatie bij de infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw, verder te versterken en aantrekkelijker te maken voor recreatie." 

Inwoners/betrokkenen kunnen tot 15 juli reageren. Ze kunnen contact opnemen via telefoonnummer 14 05 78 of mailen naar gemeente@epe.nl.