Comité van Aanbeveling voor nationaal zuivelmuseum IJzerman

WAPENVELD De stichting Erve IJzerman krijgt bij haar plannen voor de realisering van het Nederlandse Zuivelmuseum in de Wapenveldse IJsselhoeve Erve IJzerman, steun van een breed samengesteld Comité van Aanbeveling. Het bestaat uit oud-Gedeputeerde van Gelderland Annemieke Traag, die tevens voorzitter is, burgemeester Inez Pijnenburg van Heerde, Jurn Buisman de algemeen directeur van het Museum Geelvinck museum Amsterdam, Pim Brascamp oud-hoogleraar WUR en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Landbouwgeschiedenis, Hip Breebaart, bestuursvoorzitter van de stichting Het Hollands Kaasmuseum Alkmaar en Fred Voskuil, directeur van het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem.

"Als bestuur hebben we gezocht naar een mix van mensen met ervaring in de bestuurlijke sector, de geschiedenis van landbouw en zuivel in Nederland en mensen met kennis van de museale wereld. Zij hebben, nadat ze kennis hebben genomen van de Museumvisie Erve IJzerman gemaakt door Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam, positief gereageerd op ons verzoek om toe te treden tot dit comité', aldus voorzitter Jan Nitrauw van het stichtingsbestuur. Een bestuur dat erg blij is met deze ondersteuning. "Het geeft aan dat we, al zijn de plannen ambitieus, niet over één nacht ijs gaan. Els Thijssen heeft een heldere visie gemaakt over de realisering van het Nederlandse zuivelmuseum in dit pand in combinatie met de bewoningsgeschiedenis. Daarmee kan Erve IJzerman een stevige impuls geven aan de vrijetijdseconomie. Dat niet alleen voor Wapenveld en omgeving maar ook voor de provinciale ambitie 'De Veluwe op 1', aldus het bestuur van de Erve IJzerman. Binnenkort volgt de afronding van een Bidbook en gaat Erve IJzerman starten met de fondswerving om de plannen te realiseren. Er is volgens de investeringsopzet in de Museumvisie nog ruim 2,9 miljoen euro nodig om het nationale zuivelmuseum te realiseren. "We richten ons nu op de fondswerving. We hopen in de loop van 2016 een beslissing te kunnen nemen over 'go of no go', aldus penningmeester Bert Bergman. Meer informatie over het complex en de plannen is te vinden op www.erveijzerman.nl

Comite van Aanbeveling

- Mevrouw dr. J.M.E. (Annemiek) Traag, oud-gedeputeerde provincie Gelderland (voorzitter);

- Mevrouw drs. W.R.J.M. (Inez) Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester gemeente Heerde;

- De heer drs. J. (Jurn) Buisman uit Heerde, algemeen directeur Museum Geelvinck Amsterdam en secretaris-generaal van ICOMOS-NL (*).

- De heer F. (Fred) Voskuil, directeur Nederlands Bakkerijmuseum te Hattem;

- Prof. dr. ir. E.W. (Pim) Brascamp, oud-hoogleraar Wageningen Universiteit en voorzitter Ned. Ver. van Landbouwgeschiedenis;

- De heer H. (Hip) Breebaart, voorzitter bestuur Hollands Kaasmuseum Alkmaar.

(*) ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) is de ngo wereldorganisatie die ondermeer beslissend advies geeft over opname en controle UNESCO Werelderfgoed, maar eveneens op andere terreinen regeringen en NGO's op het terrein van monumenten, archeologie, landschap (o.a. ook 'rural landscapes') en natuurmonumenten adviseert.

Erve IJzerman

De IJsselhoeve Erve IJzerman aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld werd in 1898 gebouwd. Omdat de twee zussen Dina en Eefje en broer Hendrik IJzerman zeer sober leefden, heeft de boerderij een bijzonder authentiek karakter. De vertrekken zijn nog in originele staat, de rosmolen, het open vuur en een grote bakoven zijn nog intact en de dierenverblijven nog in de dezelfde staat als bij de bouw. Na het overlijden van de laatste nazaat Dina IJzerman, is het complex in 2012 aangekocht door Boerderij en Landschap. Dit mede dankzij medewerking van de plaatselijke fondsen de Ir. R.R. Van der Zeestichting en de vereniging Jan Nienhuis en garantstelling van de gemeente Heerde. Vanuit de gebiedsontwikkeling voor de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld, werd een bijdrage van 500.000 euro verstrekt. De Hoogwatergeul is één van de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier. Uit deze bijdrage is een omvangrijke renovatie van de daken bekostigd waarmee het behoud van het complex voor de langere termijn is veilig gesteld. De stichting beschikt inmiddels ook over een 25 vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor het gebruik en de exploitatie als zuivelmuseum.

Zuivelmuseum

De grote omvang van het complex Erve IJzerman, maakt het geschikt voor de realisering van het Nederlandse Zuivelmuseum. Dit gaat in in samenwerking met de stichting zuivelmuseum De Melkmaten, www.zuivelmuseum.nl. Nederland kent wel musea over verschillende onderdelen van de zuivelhistorie maar een nationaal zuivelmuseum ontbreekt. Aan de hand van de Museumvisie is door Tekst en Uitleg uit Haarlem een inrichtingsplan gemaakt waarbij alle facetten van de zuivelhistorie aandacht krijgen. Hierbij worden de moderne multimediale middelen ingezet naast de historische collectie. Het zuivelmuseum richt zich daarbij ook op voorlichting en educatie over de vraag waar zuivel vandaan komt en welke plaats ze heeft in de voedselketens.