College stelt gemeenteraad compensatie precariobelasting voor

OLDEBROEK Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om inwoners en bedrijven in de gemeente te compenseren voor aan hen doorberekende precariobelasting. Als het aan het college ligt, dekt het compensatiebedrag alle kosten die Vitens doorbelast. Over de manier van compenseren wil het college met Vitens overleggen. Het college denkt aan compensatie via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Netbeheerders betalen in de gemeente Oldebroek precariobelasting voor kabels en leidingen in, op of boven de grond van de gemeente. De gemeente heft deze belasting om de inkomsten van de gemeente op peil te houden. ,,Dit is de afgelopen jaren een welkome aanvulling geweest, waardoor er niet verder bezuinigd hoefde te worden", schrijft het college.

Per 1 juli vorig jaar is deze belasting afgeschaft door het Rijk, maar door een overgangsregeling is Oldebroek één van de gemeenten die deze belasting nog tot en met het jaar 2021 mag heffen. Oldebroek heft precariobelasting vanaf 2013 van Liander en Tennet. Het college had de wens om alle netbeheerders zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Daarom heft de gemeente vanaf 1 december 2016 ook precariobelasting van Gasunie en Vitens.

VITENS BEREKENT DOOR In december 2017 stuurde waterbedrijf Vitens een brief aan inwoners en bedrijven in de gemeente Oldebroek. Vitens wil de precariobelasting die de gemeente aan het bedrijf in rekening brengt, in de jaren 2018 tot en met 2021 volledig doorberekenen aan de inwoners en bedrijven van gemeenten die de belasting heffen. Daarbovenop brengt Vitens doorbelastingskosten en BTW in rekening. In tegenstelling tot het waterbedrijf berekenen andere netbeheerders de precariobelasting door over hun hele verzorgingsgebied. Ook inwoners en bedrijven van gemeenten die geen precariobelasting heffen, betalen daaraan mee. Dat is een ongelijke situatie, omdat het voordeel voor de ene gemeente een nadeel is voor de inwoners en bedrijven van een andere gemeente. Dat is ook een reden waarom de gemeente Oldebroek wel precariobelasting heft. De gemeenteraad beslist over het voorstel over compensatie op 19 april 2018.