• SGP Nunspeet

College in gesprek over wild op de N310

NUNSPEET Binnen twee maand moet het duidelijk worden of maatregelen mogelijk zijn tegen de toename van het aantal aanrijdingen met wild op de N310 tussen Nunspeet en Elspeet.

Wijnand Kooijmans

Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders gaat hierover in gesprek met het Gelders college van gedeputeerde staten. Gekeken wordt naar de mogelijkheden een wilddetectie aan te brengen, zoals dat eerder is gebeurd langs de Eperweg tussen Nunspeet en Epe. Maar ook of wellicht of een zonering door afrastering mogelijk is, zoals deze is aangebracht langs de Flevoweg in Harderwijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de praktijkervaringen welke met beide systemen zijn opgedaan. Ook de nieuwe weginrichting wordt bekeken.

ZWIJN Over de toename van het aantal aanrijdingen met wild zijn in februari van dit jaar vragen gesteld door de Elspeetse fractievoorzitter Chris Stoffer van de SGP in de Nunspeetse gemeenteraad. In 2017 waren er 29 aanrijdingen op de weg tussen Nunspeet en Elspeet met wilde zwijnen tegen negen een jaar eerder. Het aantal aanrijdingen met edelherten verdubbelde van vier naar acht. Het aantal aanrijdingen met reeën is daaraan gelijk, Het aantal aanrijdingen met damherten bleef met twee gelijk.

Er deden zich in 2017 alleen geen aanrijdingen met dassen voor tegenover twee in 2016. Ook vossen en boommarters werden niet gemeld als het gaat om aanrijdingen waarbij deze diersoorten een jaar eenmaal het slachtoffer werden van een aanrijding. Wel werd in 2017 een moeflon aangereden.

SNELHEID In verband met het voorkomen van wild zijn waarschuwingsborden geplaatst en ook wordt een adviessnelheid van zestig kilometer per uur aangegeven. In 2010 is een informatieavond gehouden in verband met de wens de weginrichting van de N310 veiliger te maken voor de weggebruiker. Het wild heet daarbij ook aandacht gekregen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het aanbrengen van 'zwijn verdwijn blokken' en het instellen van de adviessnelheid van 60 kilometer.

Volgens Stoffer is er sprake van een gevoel van onveiligheid bij de gebruikers van provinciale wegen zoals de N320. Het toenemende aantal aanrijdingen met wil onderstreept wat hem betreft deze gevoelens. Stoffer is tevreden met de antwoorden, zoals deze door het college zijn gegeven. Wel houdt hij de vervolgstappen nauwlettend in de gaten.