College Elburg wil in 2050 klimaatneutraal zijn

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om met twee grote stappen op weg te gaan richting een klimaatneutrale gemeente. Volgens wethouder José Oosthoek (EB) is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en daarom het voortouw neemt: ,,Als wij willen dat onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in actie komen, dan moeten wij laten zien dat klimaatneutraal zijn ook kan. Daarom komt het college nu met het advies aan de gemeenteraad om te kiezen voor twee grote stappen, om zo het uiteindelijke doel te bereiken: een volledig klimaatneutrale gemeente in 2050."

Een gemeente is pas klimaatneutraal wanneer alle energie die men in een gemeente nodig heeft lokaal duurzaam wordt opgewekt. Volgens het college kan dat niet ineens. Zo maakt het lokale en duurzame opgewekte energieverbruik nu slechts 5 procent uit van het totale energieverbruik. Wethouder José Oosthoek hierover: ,,Heel belangrijk bij het verduurzamen is het effect op de lokale economie. Dit geeft de lokale economie namelijk een flinke impuls."

De eerste stap betreft het klimaatneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Dit moet al in 2025 gerealiseerd zijn. Daarmee wil de gemeente aantonen dat een klimaatneutrale organisatie zeer goed mogelijk is. De verwachting is dat dit bedrijven en inwoners inspireert om het goede voorbeeld te volgen. Voor de tweede stap, een klimaatneutrale gemeente in 2050, geldt dat er nog heel veel moet gebeuren. Het jaartal 2050 sluit aan op de landelijk, provinciaal en regionaal gehanteerde 'stip op de horizon'.

Jaarlijks betalen alle inwoners gezamenlijk zo'n 15 miljoen euro aan energiekosten. Dit geld gaat richting de grote energiebedrijven. Bij het besparen en investeren in verduurzamen, blijft dit geld (grotendeels) in de gemeente dan wel regio. José Oosthoek: ,,Dit is gunstig voor de omzet en werkgelegenheid van lokale en regionale bedrijven en natuurlijk voor ieders portemonnee. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten."