• Angela van Erven

Coalitie Hattem bijna rond

HATTEM De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie tussen ChristenUnie, CDA en PvdA gaan de goede kant op. De verwachting is dat het nieuwe coalitieprogramma voor 28 mei gepresenteerd kan worden.

Carla Broekhuis is door de PvdA naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Marie Lupé Stapper gaat Broekhuis opvolgen als fractievoorzitter. Naast Geert Winkel zal Tonny Keizer de derde PvdA -raadszetel innemen. Auke Schipper is kandidaat wethouder voor de  ChristenUnie en Martijn Hospers beoogd CDA-wethouder.

VORDERINGEN Nadat verkenner Filip van As zijn bevindingen en advies had gepresenteerd is CU-kartrekker Arend Palland voortvarend aan de slag gegaan. ,,Inmiddels hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met PvdA en CDA onderhandelaars. De sfeer is constructief en prettig. Er worden goede vorderingen gemaakt. Ook zijn de fractieleiders van D66 en VVD persoonlijk benaderd om voor hen belangrijke zaken in te brengen. Dit is niet gelijk aan een toezegging, maar houdt wel in dat er heel serieus naar hun inbreng wordt gekeken zodat er gewerkt kan worden aan een breed gedragen coalitieakkoord waar veel Hattemers zich in kunnen herkennen", geeft Arend Palland aan.

THEMA'S De belangrijkste thema's die aan bod komen tijdens de coalitieonderhandelingen zijn de klimaattransitie, ontwikkeling schoolgebouwen en de woonzorgzone bij het Uilennest. Daarnaast komt aan de orde hoe de Hattemers meer betrokken kunnen worden bij wat er speelt in de gemeenteraad en hoe de raad de burgers meer zeggenschap kan geven over de ontwikkeling van Hattem. Aan de onderhandelingstafel zitten Auke Schipper en Arend Palland van de ChristenUnie, Teun Juk en Martijn Hospers namens het CDA en Carla Broekhuis en Geert Winkel voor de PvdA.