• Dick van der Veen

Clemens Cornielje aan Epe: denk aan buren

EPE De boodschap van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan Epe is helder: zink niet weg in zelfgenoegzaamheid vanuit een sterke positie; denk ook aan de buren die het moeilijker hebben. Geen afwachtende houding, aan de bal blijven. Wanneer je niet meebeweegt gaan anderen voor jou beslissen en is het spel gespeeld.

Dick van der Veen

Dat daar in de raad heel anders over wordt gedacht en met name vanuit Nieuwe Lijn houdt fractieleider René de Vries hem voor. ,,We zijn door professor Boekema in een rapport op het spoor van de Stedendriehoek gezet. Gezaghebbende krachten bevestigen ons in de juistheid van deze keuze." Cornielje riposteert met de constatering dat de Noordwest Veluwe nu anders tegen samenwerkingsvormen aankijkt. Dat hij het met name over Heerde heeft en in het verlengde ervan over Hattem is iedereen in de bijzondere raadsvergadering duidelijk. Er wordt over burgerparticipatie en burgerinitiatief gesproken. Iets waarvan de commissaris tussen de regels door laat merken dat daar nog een en ander te halen valt. Misschien nog een derde factor: dat van het referendum.

BEVOLKING Om er achter te komen of de bevolking de focus geheel op de Stedendriehoek richt of dat het om een vurige wens van (een deel van) de gemeente gaat. Bij afwezigheid van de VVD als grootste oppositiepartij door werkomstandigheden is het deze middag koekoek één zang, al valt het andere geluid van D66 niet te negeren. Frank Surink (Gemeentebelang) daagt de commissaris uit om kleur te bekennen. Die stelt zich open op. ,,Je kunt persisteren in de houding dat het ons goed gaat, maar je ook bezig houden met de vraag of het met Apeldoorn, Heerde en Hattem, wellicht ook Nunspeet, tot verdere samenwerking kan komen. Daar waar het wat moeilijker ligt wonen ook mensen." Van der Hoeve geeft Cornielje mee dat Epe met name ambtelijk maar ook bestuurlijk contacten heeft met Heerde, daar waar onverminderd de Stedendriehoek eerste keus is.

SPANNINGSVELD De meningen over burgerinitiatief en burgerinspraak verschillen binnen de raad. De commissaris er een groot voorstander van. Het onderwerp Heerderweg staat niet op de agenda,maar wordt toch diverse keren aangehaald. Wanneer ook het zwijnenkerend raster voorbij komt merkt burgemeester Van der Hoeve op dat alleen de dingen die moeilijk liggen aandacht krijgen maar niet de goed gelukte zaken als wijkverkeersplannen en het opwaarderen van de centra in nauw overleg met de woonomgeving. Dan toch de waarschuwing in het debat om met de aansluiting van de VMI op de rotonde de woonomgeving volledig mee te nemen. Om alert te op de mening van de burger dat hij pas de mond open mag doen als alles al is bedisseld. Wat de decentralisaties betreft heeft Epe de zaken goed geregeld. Dat is ook de provincie niet ontgaan. In het sociaal domein haken Heerde en Hattem aan bij de Stedendriehoek. Iedere gemeente heeft ruimte voor eigen inbreng. Daar waar veel in control is moeten financiële zekerheden moeten nog worden ontwikkeld.

Commissaris Cornielje toont in Epe levendige belangstelling voor wat bewoners en gemeenteraad bezig houdt. Hij heeft de democratie in hart en nieren.