• Archief BDUmedia

ChristenUnie Elburg stelt vragen over Lelystad Airport

ELBURG Na aanleiding van berichtgeving in de landelijke media over de mogelijk versnelde groei van Lelystad Airport heeft de ChristenUnie Elburg vragen gesteld aan het college. De partij wil van het college duidelijkheid hebben over deze en een aantal andere zaken.

Vliegveld Lelystad gaat de komende jaren uitbreiden om Schiphol te ontzien. De afgelopen maanden waren er al berichten over drukte op Schiphol. De mogelijk versnelde groei is voor sommigen dan ook niet geheel onverwacht. De ChristenUnie Elburg wil van het college weten in hoeverre ze kennis heeft van de mogelijk versnelde groei (bv. via de Alderstafel). Daarbij wil de ChristenUnie o.a. helderheid over tijdlijnen en aantallen.

ROUTE, HOOGTE, UITSTOOT Er bestaat onduidelijkheid over de exacte route en hoogte. Ook hier wil de ChristenUnie helderheid hebben. Als die er niet is, dan wil de ChristenUnie dat de Alderstafel deze helderheid gaat verschaffen. Eveneens vraagt de ChristenUnie aandacht voor (beperking van de) uitstoot.

MOTIE Benny Bosman (raadslid ChristenUnie Elburg): ,,Het is van belang dat we als gemeente Elburg nauwlettend de ontwikkelingen volgen en de impact van het vliegverkeer kunnen bepalen. Daarom hebben we in Elburg als raad in november 2016 unaniem een motie aangenomen waarin de wethouder gevraagd wordt om met een plan te komen voor nulmetingen omtrent o.a. geluid, verkeer en milieuaspecten. Een vliegroute is met de bandbreedte van honderden meters van de luchtweg niet te vergelijken met een gewone weg. We willen weten hoe ver het college is met de uitvoering van de motie.

KANSEN Echter is het is ook zaak in te spelen op de kansen die het vliegveld ons biedt. De ChristenUnie heeft het college gevraagd op welke gebieden de gemeente Elburg profiteert/gaat profiteren van de ontwikkeling van Lelystad Airport. ,,Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied en welke afspraken worden hierover gemaakt?"