• Archief BDUmedia

CDA wraakt actie kerken en SGP tegen The Passion

NUNSPEET Het CDA in Nunspeet betreurt het dat door de actie tegen de opvoering van The Passion de tolerantie, de verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden onder druk is komen te staan.

Wijnand Kooijmans

Een aantal kerken, veelal uit reformatorische kringen, is een actie gestart om de uitvoering van The Passion in Nunspeet te voorkomen. Volgens het CDA wordt daarbij niets geschuwd. De SGP wordt als politieke vertegenwoordiging ingezet en onder de inwoners van de gemeente wordt een open brief verspreid met daarin de oproep 'Stop de Passion' te ondertekenen. Het CDA geeft aan de vermenging van politiek en kerk niet passend te vinden binnen de staatsrechtelijke scheiding tussen kerk en staat.

Het CDA vindt dat door de opstelling van de kerken en de SGP, al dan niet bewust, een sterke tweedeling in de maatschappij is ontstaan over een onderwerp dat in de visie van het CDA juist een verbinding moet zijn in de christelijke geloofsbeleving. The Passion is, volgens de christen-democraten niet meer of minder dan een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus leven, lijden en opstanding. In de visie van het CDA heeft de uitvoering een sterk missionair karakter.

Dat een aantal kerken deze manier van presenteren en beleven als godslasterlijk ervaart is, zo geeft het CDA aan, een gegeven vanuit hun geloofsovertuiging waarvoor de partij respect heeft. Het CDA roept dezelfde kerken op ook respect te hebben voor andersdenkenden. Verwezen wordt naar een tekst in het Bijbelboek Marcus waar staat: 'Heb uw naaste lief als uzelf."

Nunspeet is, zo zegt het CDA, een gemeenschap waar het samen optrekken en het elkaar de ruimte geven voor een eigen identiteit een groot goed is. Politiek moet zich in hun beleving inzetten voor de algemene belangen van alle Nunspeters en de kerken hebben hun taken op de geloofsbeleving van hun volgers.