CDA Hattem dringt aan op communicatie H2O

HATTEM De CDA fractie in de Hattemse gemeenteraad wil dat de omwonenden bij het bedrijvenpark H2O op tijd betrokken worden bij de actualisatie van het bestemmingsplan voor dit gebied. "Voor het bedrijvenpark H2O worden twee aparte bestemmingsplannen gemaakt. Eén voor het plandeel Oldebroek en één voor het plandeel Hattem. De gemeente Oldebroek voert al volop overleg met de bewoners van Hattemerbroek over dit nieuwe bestemmingsplan. Wij willen dat de inwoners van Hattem op eenzelfde wijze bij de planvorming betrokken moeten worden", zo gaf woordvoerder Martin van Duinen in de raad aan.

door Angela van Erven

Het bestemmingsplan wordt aangepast op de uitgangspunten van het Vernieuwd Perspectief voor dit bedrijvenpark. In dat kader moet er een nieuwe ontsluiting komen naar de A28. Om bedrijfsverplaatsingen vanuit Hattem, Heerde en Oldebroek mogelijk te maken worden bouwhoogten aangepast en milieucategorieën aangepast. "Een goede communicatie met de buurt is van belang voor de voortgang van het bestemmingsplanproces. Het CDA wil dat er goed gekeken wordt naar zaken als milieu, verkeer en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet het bedrijventerrein aantrekkelijk zijn voor bedrijven uit de regio en onze Hattemse bedrijven in het bijzonder", aldus Martin van Duinen tijdens het vragenuurtje in de raad.

Bedrijvenpark H2O wil zich ontwikkelen naar een logistieke toplocatie. Martin van Duinen: "Dat is een goede zaak. De uitdaging is een goed evenwicht te vinden tussen dit bedrijventerrein en de directe omgeving. Daarom is een tijdige communicatie met omwonenden ook zo belangrijk". Wethouder Jan van der Heeden gaf aan dat zodra meer informatie beschikbaar is, de omwonenden van het Hattemse deel geïnformeerd zullen gaan worden omtrent de stand van zaken rondom het bedrijventerrein. Wethouder van der Heeden wil dit op informele wijze doen en niet door een klankbordgroep zoals de gemeente Oldebroek dit doet. Dit om geen verwachtingen te scheppen die niet waargemaakt kunnen worden.

/